Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimatet

Verksamheterna i Norrtälje kommun genererar mycket transporter. Att minska utsläppen av fossil koldioxid från transporter är därför viktigt för Norrtälje kommun. Målet är även att öka effektiviteten i den energianvändning som sker.

Norrtäljeån i höstskrud.

Mål för klimatet

• Av de totala koldioxidutsläppen från transporter som ingår i upphandlingar får högst 25 procent vara av fossilt ursprung år 2025.

• Utsläppen av klimatpåverkande ämnen från personalens tjänsteresor ska minska med 50 procent till 2022.

• 50 procent av den kommunala nybyggnationen i egen regi ska vara träbaserad år 2025.

• En strategi för laddstolpar på kommunens egen mark ska vara framtagen under 2018.

• Norrtälje kommuns hemsidor ska senast 2018 innehålla lättillgänglig och aktuell information om åtgärder som enskilda, företag och kunder kan vidta för att minska sin klimatpåverkan som en del med att arbeta för en attitydförändring vad gäller resande och energianvändning.

• Lokal energiproduktion på byggnadsnivå ska ske i nyproducerade kommunala fastigheter senast 2020 där inte till exempel fjärrvärmeproduktion är mer gynnsamt ur miljösynpunkt.

• Norrtälje kommun ansluter sig till initiativet ”fossilfritt Sverige” (2018).

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.