Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns klimat- och miljömål

I Norrtälje kommuns Klimat- och miljöprogram har kommunfullmäktige bestämt hur verksamheterna inom kommun ska arbeta med hänsyn till miljön och klimatet. Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs på den kommunala organisationen.

Målen delas in i sex olika temaområden; Klimatet, Kemikaliesamhället, Kretslopp (Cirkulär ekonomi), Naturvård samt Vatten. Nedan hittar du varje område och de mål som ingår i dem.

Klimatet

Verksamheterna i Norrtälje kommun genererar mycket transporter. Att minska utsläppen av fossil koldioxid från transporter är därför viktigt för Norrtälje kommun. Målet är även att öka effektiviteten i den energianvändning som sker.

Läs om målen för klimatet

Kemikaliesamhället

Det är viktigt att Norrtälje kommuns verksamheter bedrivs i lokaler och med material som inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen. Det gäller såväl kontor, arbetsytor som förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot skadliga kemikalier.

Läs om målen för kemikalier

Kretslopp (Cirkulär ekonomi)

Som stor arbetsgivare konsumerar Norrtälje kommuns verksamheter en hel del resurser. För att minska miljöeffekterna av det som konsumeras och om möjligt minska volymen förbrukningsvaror behövs åtgärder. Kommunal infrastruktur ska även utformas så att kretsloppslösningar underlättas.

Läs om målen för kretslopp

Naturvård

En hög biologisk mångfald bygger robusta ekosystem. Norrtälje kommuns verksamheter ska bidra till bevarandet och stärkandet av biologisk mångfald när kommunen exploaterar och förvaltarägd mark. Detta ska ske bland annat genom kartläggningar av naturvärden, konsekvensanalyser och naturvårdande skötsel.

Läs om målen för naturvård

Vatten

Kommunens vattenresurser är högt prioriterade och i all verksamhet som kan påverka dessa ska stor hänsyn tas till dess kvalitet och ekosystem.

Läs om målen för vattenkvalité

Ekokommun sedan 1996 

Grattis! Bor du i Norrtälje kommun tillhör du de 42 procenten av Sveriges befolkning som bor i en ekokommun. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Läs mer om ekokommuner

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.