Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Foderbristen – så här kan vi hjälpas åt

Norrtälje kommun har sett över vilka möjligheter kommunen har vad det gäller mark för att bistå under foderbristen. Här hittar du information om hur du får hjälp eller kan hjälpa.

Hästar på Sanda Equestrian, Sättraby

Hästar på Sanda Equestrian i Sättraby

Outnyttjad åkermark Norrtälje kommun äger

Kommunen har inventerat sina åkermarker i jakt på områden som inte är utarrenderade och skulle kunna användas för att ta grovfoder till betesdjur ifrån. Kommunen äger främst åkermark runt tätorterna och det mesta är redan utarrenderat. Det som återstår är mindre ytor och dessa ställer vi gärna till förfogande om intresse finns.

Du som är intresserad av en yta som inte skördats, bör först ta reda på vem som äger marken. Är det Norrtälje kommuns yta kan du kontakta oss för att få reda på om marken är utarrenderad. Om den inte är utarrenderad så kan du anmäla ditt intresse för att skörda den. Det foder du tar ut är endast för eget bruk Det är inte tillåtet sälja vidare.

Så här tar du reda på vem som äger marken

  1. Ta reda på markens fastighetsbeteckning eller adress. Fastighetsbeteckning hittar du till exempel på hitta.se/kartan. När du letat fram rätt ställe på kartan trycker du på “Tomter” för att få fram fastighetsbeteckningen.
  2. Kontakta Lantmäteriet för att få reda på vem som äger marken. Du kan ringa, mejla eller chatta med dem för att få dessa uppgifter. Du når dem på tel: 0771-63 63 63 tonval 1, eller via mejl kundcenter@lm.se .   kontaktuppgifter till lantmäteriet

 Är du intresserad av kommunens mark?
Mejla mex@norrtalje.se eller kontakta Kontaktcenter 0176-710 00

Är du markägare och vill bistå med betesmark?

Norrtälje kommun kommer att lägga upp kontaktuppgifter till de markägare som vill hjälpa till. Har du mark som inte används? Kontakta oss med kontaktuppgifter til dig och adress på den marken du vill bistå med samt vilken typ av mark det är. Mejla kommunikationsavdelningen@norrtalje.se 

Kontaktuppgifter till markägare som kan låna ut mark


Jörgen Berulf (inlagd 2018-07-26) 
Kontaktuppgift:
070-552 18 48
Beskrivning: Jag har cirka 1-1,5 hektar som vi inte har slagit i år. 
Utsund 2.13 

Pia Werner Gustafsson (inlagd 2018-07-24) 
Kontaktuppgift: 
073-948 02 22
Beskrivning: Jag har cirka 3 ha kanske lite mer  som kan slås , ligger i Gräfsta. Har tidigare använts  som hästhagar.

 

Lotta Melin (inlagd 2018-07-24) 
Kontaktuppgift: 070-882 90 78
Beskrivning: Vi har ca 2-3 hektar ängsmark i Hallboda (nära Harö) för bete eller höskörd.  Ängarna är ännu inte slagna i år så det är ganska högt och tätt. Kan även användas till bete men är ej inhängnat.


Agnetha Svensson  (inlagd 2018-07-19) 
Kontaktuppgift: 073-708 35 00
Beskrivning:  Jag har cirka 3 ha, eventuellt mer, att slå på Yxlan. Det är också möjligt att upplåta mark till bete men man måste då stängsla själv. Yxlö Prästgårdsväg.

Morgan Andersson (inlagd 2018-07-18)
Kontaktuppgift: 070-840 06 26
Beskrivning: Vi har cirka 5-6 ha åkermark som kan slås i Grisslehamn, Byholma.

Anki Göransson (inlagd 2018-07-18)
Kontaktuppgift: 
073-356 20 84
Beskrivning: Vi har en hage på ca 1 hektar som är Stängslad med delvis vitt målad häststängsel och delvis med nätstängsel. Vårt pumphus finns i närheten med vattenslang så det är lätt att ge vatten.

Anja Alm (inlagd 2018-07-17)
Kontaktuppgift: 
070-146 86 66
Beskrivning: cirka 1000 kvadratmeter Rimbo.

Tomas Engvall (inlagd 2018-07-17)
Kontaktuppgift: 070-660 47 63
Beskrivning: Jag och 2 bröder har en fastighet på Yxlan, Yxlö 4:35, där det finns 2 ängar. En är ca 1 ha och en ca 2 ha. Jag har slagit det först med en slåttermaskin men senaste 7-10 åren med en betesputs så det är ingen sly i ängen. Om det finns intresse så nås jag enklast via telefon.

Carola Swanljung (inlagd 2018-07-17)
Kontaktuppgift: 073-253 88 50
Beskrivning: I Sonö så har vi cirka 2,5 hektar mark, varav hälften fd åker/äng och hälften avverkad skogsmark. En del är inhägnat, men behöver ses över.

Tom och Yvonne Wilhelmsson (inlagd 2018-07-17)
Kontaktuppgift: 070-792 39 68
Beskrivning: 3 hektar betesmark Hamburg Frötuna.

Patrik Gustafsson (inlagd 2018-07-17)
Kontaktuppgift: 070-437 94 94
Beskrivning: Vi i Club of Western arrenderar ängen vid Pors. Det ligger längs ut på Porshanksväggen Uddeboö. Cirka 1 hektar, vill någon ha så är det bara att slå ängen.

Ove Johansson (inlagd 2018-07-16)
Kontaktuppgift: 
073-448 63 14
Beskrivning: Norrhenninge  88. Runt 1-2 hektar. En del stängslat.

Eva Bisenius (inlagd 2018-07-16)
Kontaktuppgifter: eva.bisenius@comhem.se • 073-649 66 28
Beskrivning: Vi har ett markområde 500 kvadratmeter i Gräddö, Fagervik, ängsmark med inslag av sly. Vill någon komma och slå och ta med eller låta en ko beta? Inget staket finns dock.

Tomas Kreij (inlagd 2018-07-16)
Kontaktuppgifter: 076-167 29 21• tomaskreij@ hotmail.com 
Beskrivning: i Nötviken-Brantbackens Samfällighet på Rådmansö i närheten av Vreta. Vi kan erbjuda någon att slå våra ängar och ta hand om höet utan någon kostnad. Det är 3 ängar med en totalyta på 1,5 ha.  Ängarna brukar slås med maskin och är lättillgängeliga. Stenar är markerade med käppar så maskiner blir ej skadade.

Håkan Elmquist (Marken är bokad • inlagd 2018-07-16)
Kontaktuppgifter: 070-526 66 17 
Beskrivning: Fastighet Malstaby 2:9. Minst 2 hektar mer finns i närheten.

Elin Stenudd  (inlagd 2018-07-16)
Kontaktuppgifter:  0709-98 78 88  • elihansten@gmail.com
Beskrivning: På Gåsvik 3:59 finns cirka 1 hektar betesmark dock utan hägn.

Inger Gustafsson  (inlagd 2018-07-13)
Kontaktuppgifter:  076-119 90 69
Beskrivning:  Stora Björknäsvägen 81 Björknäs Norrtälje. Cirka 1,5 hektar där man kan slå och frakta bort.

Anette Wallin (inlagd 2018-07-13)
Kontaktuppgifter: Majjagraddnos@gmail.com • 076-694 621 97 
Beskrivning: 1000-1500 kvm + 1500 kvm. Tomterna är i Unungehöjden. Jag har även vildäppelträd med många äpplen på. 

Jessica Sjölund (Marken är bokad • Inlagd 2018-07-11) 
Kontaktuppgifter: jezzicaz100@gmail.com • 073-704 47 01 
Beskrivning: Gråask/Hallstavik. 1,5 hektar betesmark, blandat med skog. Delvis inhägnat. 

Ann Britt Bergström (inlagd 2018-07-11)
Kontaktuppgifter: annbritt@kamphavet.se • 0175-623 35 
Beskrivning: Rö, Risby1:4. 1 hektar. Hästhage som inte är avbetad i år. Stängsel behöver ses över.

Olle Östling (inlagd 2018-07-11)
Kontaktuppgifter: olle.fredrik@gmail.com • 0175-200 01 • 073-045 05 68 
Beskrivning: Hallsta 1:14, Hallstavik. 3000 kvm. Erbjuder sig att slå av med lie. Tomten kanske lämpar sig till bete åt några djur. Jag har bland annat en damm (100 kvm) som nästan vuxit igen. Vill djuren samsas med mina 4 höns är de välkomna.

Caroline Bogren (inlagd 2018-07-11)
Kontaktuppgifter: caroline_bogren@hotmail.com • 073-553 65 53 
Beskrivning: Östernäs Byväg 60 Gräddö. 3 hektar åkermark som kan slås.

Elis Olsson (inlagd 2018-07-11)
Kontaktuppgifter: 0175-707 80 
Beskrivning: Finnby 1 762 91 Rimbo.1 000 kvm 

Mer information om hur du kan hjälpa eller få hjälp.

Foderhjälpen 2018 - Facebookgrupp där medlemmarna hjälps åt att förmedla foder, slaget som på rot.

"Betesmark åt djuren" - Facebookgrupp med syfte att synka ihop mark med djur i Uppland.

Läs mer: 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF: Bästa sättet att hjälpas åt i torkan

LRF:s sidor om torkan

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.