Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ekokommun

Norrtälje är en ekokommun och medlem i Sveriges Ekokommuner (Sekom) sedan 1996.

Föreningen Sveriges ekokommuner bildades 1995 och hade från början 20 medlemskommuner, idag är 84 kommuner anslutna till föreningen.

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. Hållbarhetskriterier för Sveriges ekokommuner lyder;

 

  • Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
  • Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
  • Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
  • Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

För att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle har det tagits fram 12 stycken nyckeltal.

Gröna Nyckeltal, för 2012

1. Koldioxidutsläpp, ton/inv.

2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år

3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, %

5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, %

6. Andel skyddad mark och vattenområden, %

7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/inv.

8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS

9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

10. A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare

B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare

11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, %

12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, %

Läs mer om ekokommuner på Sveriges ekokommuner.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.