Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida
Ett bi flyger över en blomma.

Miljö, klimat och natur

I Norrtälje kommun finns skärgård och ett varierat och småbrutet odlingslandskap, gamla skogar, örtrika barrskogar och lövskogar, våtmarker, sjöar och vattendrag. Vi har goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald men också stora utmaningar i det miljö- och klimatrelaterade arbetet.