Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg- och rivningsavfall

Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas, återanvändas eller gå till energiutvinning. Du som fastighetsägare är ansvarig för att avfallet hanteras korrekt.

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i följande fraktioner:

  • Brännbart
  • Icke brännbart
  • Farligt avfall
  • Skrot

Brännbart material

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas på plats. Brännbart material ska lämnas till återvinningscentralen för vidare hantering och energiutvinning.

Icke brännbart material

Betongrester, sten, tegel, schaktmassor med flera är icke brännbara material som ska hanteras separat och som så långt det är möjligt återanvändas. I de allra flesta fall är återvinning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt.

Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål. 

Farligt avfall

Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall som inte får förekomma i rivningsavfall. Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs.

Metaller

Metallskrot ska separeras från annat avfall för att återvinnas och bli råvara till bland annat nya förpackningar, motordelar eller byggmaterial.

Deponering

Avfall som varken kan återvinnas, återanvändas eller energiutvinnas lämnas till återvinningscentral för deponering.

Om du anlitar entreprenör för omhändertagande av avfallet är det ändå du som fastighetsägaren som har ansvaret att se till att avfallet hanteras korrekt.

Vid frågor kontakta Norrtälje kommuns kontaktcenter.

  • E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
  • Telefon: 0176-710 00
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.