Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rivningslov

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov.

Om rivningen däremot ska utföras utanför detaljplanerat område krävs det oftast en anmälan enligt plan- och bygglagen istället för en ansökan om rivningslov.

I vår karta kan du se vilka områden som är detaljplanerade.

Vill du ansöka om rivningslov?

Du kan ansöka om rivningslov både via vår e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett. 

Följ en guide för att göra din ansökan

I våra guider längre ner på sidan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor som ska bifogas. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens. Hör av dig till Kontaktcenter om det saknas guide för den åtgärd du planerar.

Gör din ansökan direkt

Gå direkt till e-tjänsten eller pappersblanketten. Observera att det är i guiden och på blanketten vi beskriver de bilagor du ska bifoga med ansökan.

Undvik byggsanktionsavgift - invänta alltid ett startbesked 

Invänta alltid ett skriftligt startbesked! Om du påbörjar arbetena utan ett startbesked ska bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Bygg- och rivningsavfall

Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas.

Mer om hur du hanterar massor och avfall hittar du här

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.