Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schaktning och massor

Återanvändning av schakt- och rivningsmassor sparar naturresurser men det är samtidigt viktigt att se över massornas ursprung och innehåll för att undvika förorening.

Genom att återanvända schakt- och rivningsmassor kan naturresurser sparas. Det är dock viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan dessutom vara förorenade av metaller, asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen som kan härstamma från tidigare verksamheter på platsen.

I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall). I de allra flesta fall är återvinning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt.

Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål.

Här kan du läsa mer om schaktmassor (pdf).

Vid frågor kontakta Norrtälje kommuns kontaktcenter.

  • E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
  • Telefon: 0176-710 00
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.