Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bygga på fastigheten, såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. 

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och du lägger ner kostnader på ritningar med mera. Ett positivt förhandsbesked är inte det samma som ett godkännande till att du får bygga eller anordna vatten och avlopp. Du måste ansöka om bygglov och vatten och avlopp i vanlig ordning.

I ansökan ska det framgå att vatten- och avloppsfrågan går att lösa och denna prövning sker i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.  Ett separat föreläggande om komplettering med specifika krav skickas ut efter att granskning har skett av bygglovsavdelningen. De utredningar som kan komma att krävas in är:

  • Placering av avloppsanläggning och dricksvattentäkt
  • Markundersökning (provgrop och resultat av siktanalys från jordprov)
  • Vattenanalys (kloridprov)

 

Vid ansökan kan även ytterligare utredning krävas i form av t.ex. provpumpning eller hydrogeologisk undersökning.

Vill du ansöka om förhandsbesked?

Du kan ansöka om förhandsbesked både via vår e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett. 

Följ vår guide för att göra din ansökan

I vår guide om att ansöka om förhandsbesked beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor som ska bifogas. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens. 

Guide om att ansöka om förhandsbesked 

Gör din ansökan direkt

Gå direkt till e-tjänsten eller pappersblanketten. Observera att det är i guiden och på blanketten vi beskriver vilka bilagor som ska bifogas med ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten eller pappersblanketten.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.