Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Attefallshus och övriga attefallsåtgärder

Även om attefallsåtgärderna kan vara bygglovsfria åtgärder måste du innan byggstart göra en anmälan enligt plan- och bygglagen.

Följande så kallade attefallsåtgärder kan du få utföra utan bygglov. Även om åtgärderna är bygglovfria måste du innan byggstart gör en anmälan enligt plan- och bygglagen och vänta på ett startbesked från bygg- och miljökontoret innan du får påbörja ditt byggprojekt. 

30 kvadratmeter från och med 1 augusti 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för attefallsbyggnader (komplementbyggnader och komplementbostadshus) ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen trädde i kraft 1 augusti 2020.

Anmälningspliktiga åtgärder

 

Handläggningsavgifter

Observera att avgifter tillkommer om eldstad ska installeras, utstakning krävs,  tillsyn av befintlig avloppsanläggning behövs eller om strandskyddsdispens erfordras.  

För enbostadshus

  • Inreda med ytterligare en bostad.

Läs mer om de olika åtgärderna på Boverkets webbplats

Viktigt att tänka på innan du planerar vidare

  • Hör av dig till Kontaktcenter innan du påbörjar ditt projekt för att få information om vad som gäller för just din åtgärd. Vissa åtgärder kan kräva bygglov och vissa kan vara direkt olovliga.
  • Tänk på att strandskyddsreglerna gäller även för attefallsåtgärder, vilket innebär att det krävs strandskyddsdispens för att få bygga inom strandskyddat område. 
  • Påbörja inte ditt byggprojekt förrän du har fått ett startbesked från bygg- och miljökontoret. Om du påbörjar ditt projekt innan du har ett startbesked ska bygg- och miljökontoret, enligt lagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.
  • Vid anmälan kan tillsyn av den befintliga avloppsanläggningens kapacitet och funktion behöva utföras. 

Läs mer på norrtalje.se/enskiltavlopp eller norrtalje.se/va om du har en kommunal vatten- och avloppsanslutning.

Vill du lämna in en anmälan?

I vår guide om att göra en anmälan för någon av attefallsåtgärderna beskriver vi steg för steg hur du gör din anmälan och vilka bilagor du ska bifoga med anmälan. Guiden avslutas med att du kan göra din anmälan, antingen via vår e-tjänst eller via en pappersblankett.

Guide för att göra en anmälan om en Attefallsåtgärd

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.