Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva, utföra markåtgärder eller utföra en anmälningspliktig åtgärd måste du oftast anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att upprätta en kontrollplan. Om utstakning av fastigheten krävs framgår det i kontrollplanen.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad, det vill säga godkänd för att få utföra kontroller, och ha en självständig roll till dig. Han eller hon får alltså inte vara både entreprenör och kontrollansvarig samtidigt. Inte heller vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras. Certifierade kontrollansvariga finns listade hos Boverket.

 
Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att hjälpa dig att upprätta förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska också vara med vid tekniska samråd, besiktningar och vid bygg- och miljökontorets arbetsplatsbesök. 

En kontrollansvarig behövs inte vid enklare åtgärder som till exempel små ändringar av enbostadshus och tvåbostadshus, nybyggnad av carport eller inglasad uteplats. Det behövs inte heller vid anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp för en befintlig fastighet.

Kontrollplan

En kontrollplan ska minska risken för fel och säkerställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt. För nästan alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen ska vara anpassad för det specifika projektet och är uppbyggd som en checklista där kontroll ska ske gentemot bland annat Boverkets byggregler i både projekteringsskedet som byggskedet. 

I mindre projekt är det byggherren eller sökanden som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. I större projekt som till exempel nybyggnad, omfattande tillbyggnad eller ombyggnad av bostadshus ställs det krav på att byggherren eller sökanden tar hjälp av en kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen.

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Detta säkerställs genom att byggnaden utstakas innan byggnadsarbetena påbörjas. Om utstakning krävs framgår det i bygglovet och kommer att vara en punkt i kontrollplanens checklista. Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll.

För mer information

Hör gärna av dig till Kontaktcenter om du är osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte. 
Senast ändrad: 2014-03-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.