Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddsdokumentation

När du bygger en byggnad eller ändrar i en befintlig byggnad ska du upprätta en brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva brandskyddet i den färdiga byggnaden.

När ska brandskyddsdokumentation upprättas 

Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation, inredning av vind och annan ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Dokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet och innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. 

Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvadratmeter. 

Omfattningen av brandskyddet varierar beroende på till exempel typ av verksamhet, men ett väl genomtänkt brandskydd bör alltid finnas för alla byggnader och anläggningar.  Vi rekommenderar att du anlitar en sakkunnig inom brandskyddsprojektering (allmänt kallat brandkonsult eller sakkunnig brand) som kan hjälpa dig.

Brandskyddsdokumentationens omfattning

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat, till exempel byggnadens brandcellsindelning och utrymningsstrategi. I dokumentationen ska du också intyga att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets Byggregler för brandskydd (avsnitt 5).

Vad en dokumentation ska innehålla styrs av Plan- och bygglagen och beror på typ av byggnad och dess tilltänkta användningsområde. Några av de punkter som bör ingå är:

 

  • Inledning med information om vem som skapat dokumentationen och på vems uppdrag. 
  • Byggnadsbeskrivning som anger antal våningar, byggnadsarea och bruttoarea. 
  • Byggnadsklass, brandteknisk klass för brandvägg och övriga förutsättningar.
  • Verksamhetsklass för användningen (styrs av Boverkets byggregler) 
  • Antal brandvarnare på varje plan alternativt annat brandlarm. 
  • Planritning med brandcellsindelning.  
  • Avstånd till närmaste huvudbyggnad. 
  • Avstånd till närmaste komplementbyggnad
  • Planritning med antal utrymningsvägar och dess utformning. 

Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation. 

Senast ändrad: 2016-03-21
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.