Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolor och förskolor

Planerar du att starta en förskola, skola eller fritidshem?

Anmälningspliktig verksamhet
Den som planerar att starta en skola, förskola eller fritidshem ska göra en anmälan om det till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. En anmälan ska göras även om verksamheten flyttar eller utökas.

Övrigt att tänka på:

Ventilation
Ventilationen ska vara dimensionerad så att en tillfredställande luftkvalitet kan hållas i verksamhetens lokaler. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) bör uteluftflödet i skolor och andra lokaler för barnomsorg inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Övriga försiktighetsåtgärder

  • Ytskikten (golv, väggar och tak) bör vara utformade i lätt rengörbara material för att möjliggöra effektiv städning.
  • Risken för höga ljudnivåer bör beaktas och lokalerna bör förses med ljudabsorbenter.
  • Städutrymme med utslagsvask och plats för städmaterial bör anordnas.
  • Plats för skötbord/blöjbyte bör finnas.
  • Ändamålsenlig hall/entré med plats för ytterkläder och skor bör finnas.
  • Om sängkläder, kuddar eller vilomadrasser planeras att användas och förvaras i verksamhetens lokaler bör dessa hållas åtskilda och personbundna i t.ex. madrasskåp.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.