Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av olja, både till kommunalt spill- eller dagvattennät och direkt ut i naturen.

Krav på oljeavskiljare för privata garage

Privata garage bör i första hand vara avloppslösa, men det är inte förbjudet att ha en golvbrunn. Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljande reningsanordning oavsett om det är inom eller utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Utom kommunalt verksamhetsområde
Efter oljeavskiljning ska avloppsvattnet ledas till en separat stenkista som inte får belastas av annat dagvatten. Utgående avloppsvatten får efter oljeavskiljning inte ledas till avloppsanläggning eller dagvattenlösning.

Inom kommunalt verksamhetsområde
Efter oljeavskiljare ska avloppsvattnet släppas på antingen det kommunala spill- eller dagvattennätet.

Krav på oljeavskiljare för miljöfarliga verksamheter

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller liknande till kommunalt spill- eller dagvattennätet eller direkt ut i naturen måste ha en oljeavskiljare.

Exempel på verksamheter där oljeavskiljning krävs:

  • Fordonstvätt och spolplattor, verkstad, industrier med oljehantering, garage, parkeringsdäck, måleriverkstad, sprutlackeringsverkstad, bensinstation, åkerier, platser där oljespill kan förekomma.

Anmälningspliktig åtgärd
Vid installation av oljeavskiljare ska en anmälan lämnas in till Norrtälje kommun i god tid innan verksamheten påbörjas.

Om fastigheten inte är ansluten till det kommunala spill- och/eller dagvattennätet ska anmälan skickas till Bygg- och miljönämnden.

Om fastigheten är ansluten till det kommunala spill- och/eller dagvattennätet ska anmälan skickas till Kommunstyrelsekontoret, VA-enheten.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.