Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Muddring, uppläggning av muddermassor och strandskydd

För åtgärder i vatten krävs ofta flera miljöprövningar. Arbeten i vattenområden, som byggande av brygga och muddring av bottenyta är exempel på vattenverksamheter. För uppläggning av muddermassor på land ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden. Du kan också behöva söka dispens från strandskydd.

Vattenverksamhet
Arbeten i vatten, som till exempel muddring och pålning av brygga, är anmälningspliktiga vattenverksamheter. Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och anmälan ska skickas till dem. Klicka här för mer information. Vattenverksamheter av större omfattning är tillståndspliktiga och tillstånd söks då hos Mark- och miljödomstolen.

Strandskyddsdispens
Om din fastighet ligger inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor. Eftersom muddring är en åtgärd som kan påverka vattenmiljön och levnadsförhållanden för växt- och djurliv negativt är Bygg- och miljönämnden återhållsamma med att utfärda dispenser. Strandskyddsdispens kan i regel bara beviljas för mindre muddringsprojekt och då i den omfattning som är nödvändig för att kunna nå bryggan med båt. Ansökan om strandskyddsdispens ska skickas in till Bygg- och miljönämnden i god tid innan projektet påbörjas.

Uppläggning av muddermassor
Uppläggning av muddermassor är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan arbetet påbörjas. Anmälan ska göras oavsett om fastigheten omfattas av strandskydd eller inte. Om platsen för muddring utgörs av småbåtshamn eller ligger nära en verksamhet som kan ha förorenat botten, ska sedimentprover tas innan anmälan skickas in. Föroreningshalten avgör om massorna kan läggas upp på land eller om de behöver skickas till en avfallsanläggning.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.