Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bor du på landsbygden?

Här kan du som bor på landsbygden läsa mer om vilket stöd du kan söka för att utveckla bredband genom Landsbygdsprogrammet.

Röda villor i ett bostadsområde.

Här följer en sammanfattande information om stödets utformning och villkor. För mer detaljerad information hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd
För att söka projektstöd för bredband måste följande fem villkor vara uppfyllda:

 • Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort
 • Projektet ska genomföras där det inte finns NGA-nät
 • Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område
 • Du ska bygga ett bredbandsnät som ger hög överföringskapacitet
 • Projektet stämmer överens med befintlig regional och kommunal strategi 
 • Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras

Mer information om vad villkoren innebär finns på Jordbruksverkets webbplats.

Vem kan söka stödet?
Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel att en förening som bygger för sina medlemmar eller ett företag, organisation, kommun eller myndighet som bygger för fler än bara den egna verksamheten kan söka stödet. Det innebär också att en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet.

Detta kan du få stöd för
De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier:

 • Projektering av bredbandsnätet
 • Anläggningsarbeten
 • Material
 • Dokumentation av bredbandsnätet
 • Administration av projektet

Det innebär att du bara kan få stöd för att anlägga den passiva infrastrukturen (till exempel kanalisationsrör och fiberkablar), inte för den aktiva utrustningen (den elektroniska utrustningen som skapar signalen i bredbandsnäten). Jordbruksverket har tagit fram en budgetmall som ska användas vid ansökan om stöd. I den mallen framgår vilka utgifter du kan få stöd för.

Finansiering av ditt projekt
Ditt projekt får finansieras dels av det stöd du kan få från Landsbygdsprogrammet, dels av privata pengar. I Stockholms län ges 60 procent i stöd från Landsbygdsprogrammet, för de utgifter du kan få stöd för enligt ovan. Stödprocenten har bestämts av Länsstyrelsen med hjälp av riktlinjer som Jordbruksverket tagit fram. Varje län ska tillämpa samma stödprocent för alla projekt i länet, trots att det kan finnas regionala skillnader. Du kan läsa mer om grunden för länets stödprocent i dokumentet till höger och i länets regionala handlingsplan.

Den del som inte täcks av stödet ska täckas av privata pengar, till exempel medlemsinsatser, anslutningsavgifter eller medel från privata företag. Projektet kan inte medfinansieras med andra offentliga stöd från till exempel EU, den svenska staten, regionförbund, landsting eller kommun.

Övriga villkor
För att ta del av bredbandsstödet måste en rad övriga villkor på nationell nivå och EU-nivå vara uppfyllda. Dessa villkor rör bland annat upphandling, öppenhet och prissättning i nätet, samförläggning, nätets robusthet och driftsäkerhet, tillstånd med mera. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

Leader
Små lokalt förankrade projekt i uppstartsfas kan få hjälp att ta fram underlag till en bredbandsansökan. Eget ideellt arbete kan vara del av medfinansiering. För Norrtäljes del är det Leader Stockholmsbygd som är aktuellt. Ansökningshandlingar finns på hemsidan www.leaderuross.se

Källor
Bredbandsforum.se Länsstyrelsen i Stockholms Län Norrtälje Energi PTS Bredbandskartan SKL IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.