Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredbandsstrategin i korthet

Här kan du läsa mer om den bredbandsstrategi vi valt att ta fram för att förverkliga kommunens mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Båthus i skärgården.

Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger.

Norrtälje kommun antog 2012 följande mål:

 • att år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med hastigheten om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.
 • att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

Vi uppfyllde målet för år 2015 och har nu siktet inställt på att även uppfylla målet för år 2020. Syftet med bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

De framtida behoven av ökad kapacitet och tillgänglighet kommer av flera anledningar ställa krav på en omfattande utbyggnad av bredbandsnät för att nå kommunens bredbandsmål. Möjlighet till bra uppkoppling är också en förutsättning för att kommunen ska kunna nå de fem strategiska fokusområden som antagits i översiktsplanen för 2040:

 • Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen.
 • Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas.
 • Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag.
 • Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
 • Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen.

Den successiva avvecklingen av det kopparbaserade analoga telenätet innebär en stor utmaning för Norrtälje kommun eftersom en stor andel av hushållen och företagen i kommunen får tillgång till bredband via ADSL. Huvuddragen i Norrtälje kommuns bredbandsstrategi kan därför kort sammanfattas enligt följande:

 • Norrtälje kommun ska verka för en marknadsdriven utbyggnad genom nära samarbeten och samverkan med marknadsaktörer, byalag/föreningar och offentliga och privata organisationer för att kunna erbjuda hela kommunen tillgång till bredband. Inom såväl tätort som landsbygd.
 • Kommunen ska underlätta för marknaden och bredbandsaktörer, inklusive byalag och föreningar, att kunna etablera sig i hela kommunen.
 • Kommunen ska följa de av Post- och telestyrelsen rekommenderade riktlinjer.
 • Utbyggnaden ska fokusera på framtidssäker infrastruktur.
 • Att de bredbandsnät som byggs i kommunen är så kallade öppna nät. För att uppnå målen behövs både kompetent personal och ekonomiska resurser.

Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer löpande att genomföras. Vid behov kommer strategin att revideras i samband med detta. I den mån då det saknas marknadsmässiga förutsättningar har det i kommunens tidigare IT-infrastrukturprogram beslutats att det ska avsättas 3 miljoner kronor per år för att uppnå uppsatta mål fram till och med 2020. Det beslutet kvarstår.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.