Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredbandsstrategin i korthet

Här kan du läsa mer om den bredbandsstrategi vi valt att ta fram för att förverkliga kommunens mål att år 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s.

Båthus i skärgården.

Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger.

Norrtälje kommun antog 2012 följande mål

 • att år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med hastigheten om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.
 • att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

Vi uppfyllde målet för år 2015 men målsättningen till 2020 nåddes ej.

Sedan dess har den nationella bredbandsstrategin utökats med målsättningen att år 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s och Norrtälje kommun har ökat sin ambitionsnivå i samma takt.

Syftet med bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål att år 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s synkron kommunikation.

Fem strategiska fokusområden i översiktsplanen för 2040

De framtida behoven av ökad kapacitet och tillgänglighet kommer av flera anledningar ställa krav på en omfattande utbyggnad av bredbandsnät för att nå kommunens bredbandsmål. Möjlighet till bra uppkoppling är också en förutsättning för att kommunen ska kunna nå de fem strategiska fokusområden som antagits i översiktsplanen för 2040:

 • Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen.
 • Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas.
 • Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag.
 • Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
 • Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen.

Den successiva avvecklingen av det kopparbaserade analoga telenätet innebär en stor utmaning för Norrtälje kommun eftersom en stor andel av hushållen och företagen i kommunen får tillgång till bredband via ADSL. Huvuddragen i Norrtälje kommuns bredbandsstrategi kan därför kort sammanfattas enligt följande:

 • Norrtälje kommun ska verka för en marknadsdriven utbyggnad genom nära samarbeten och samverkan med marknadsaktörer, byalag/föreningar och offentliga och privata organisationer för att kunna erbjuda hela kommunen tillgång till bredband. Inom såväl tätort som landsbygd.
 • Kommunen ska underlätta för marknaden och bredbandsaktörer, inklusive byalag och föreningar, att kunna etablera sig i hela kommunen.
 • Kommunen ska följa de av Post- och telestyrelsen rekommenderade riktlinjer.
 • Utbyggnaden ska fokusera på framtidssäker infrastruktur.
 • Att de bredbandsnät som byggs i kommunen är så kallade öppna nät. För att uppnå målen behövs både kompetent personal och ekonomiska resurser.

Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer löpande att genomföras. Vid behov kommer strategin att revideras i samband med detta.

Senast ändrad: 2016-09-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.