Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om bredbandsutbyggnaden

Här får du svar på de allra vanligaste frågorna som just nu ställs till kommunens bredbandssamordnare.

Samarbetar Norrtälje kommun med någon utpekad aktör för bredbandsutbyggnad? 

Vi har idag inget formaliserat samarbete med någon specifik aktör. Däremot har vi en bra dialog med de aktörer som är aktiva i kommunen.

Vad ligger ett marknadspris på en fiberanslutning på i Sverige?

För större sammanhängande områden ligger installationspriset någonstans kring 25 000-30 000 kr.

Många invånare har frågor kring de utskick som bredbandsaktörer skickat ut under sommaren. Vilken aktör ska jag välja?

Kommunen förordar ingen specifik aktör framför någon annan, det är upp till dig som konsument att själv avgöra vilken aktör du vill använda dig av.

Jag vet inte hur jag ska göra? Aktören säger att jag måste skriva på ett avtal innan ett visst datum, annars kommer det kosta mig mycket mer om jag väljer att teckna det i efterhand.  

I de områden som ännu ej är fiberutbyggda är möjligheten att välja mellan olika nätägare begränsad. Om du får ett erbjudande och vill ha fiber rekommenderar vi att du tackar ja. Om utbyggnad uteblir har de aktiva nätägarna lämnat garantier att alla avtal kommer att brytas utan tillkommande kostnad för dig.

Min gata har grävts upp två gånger efter varandra för fiberläggning. Hur ställer sig Norrtälje kommun till det? 

Det råder fri konkurrens på marknaden och vår målsättning är att, till så stor grad som möjligt, samförlägga arbetet framledes.

Var kan jag se den planerade bredbandsutbyggnaden för hela Norrtälje kommun? 

Vår förhoppning är att kunna presentera mer information kring den fortsatta bredbandsutbyggnaden efter att upphandlingen kring samverkan är klar.

Finns det någon bra hemsida där det går att läsa mer kring bredband samt hur vi som fiberförening bör gå tillväga? 

Senast ändrad: 2016-07-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.