Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredband och IT

Bredbandsstöd för landsbygd och skärgård

Bredband fram till bostaden är en framtidssäker infrastruktur. Men till skillnad från staden där marknaden svarar för utbyggnaden krävs på landsbygden egna initiativ och personligt engagemang. Det är upp till dig, dina grannar, vänner och bekanta att dra igång och samordna ett projekt som leder till snabbare bredbandsnät där du bor. Mycket av arbetet kan ni stå för själva. En del av finansieringen kan ni få hjälp med genom statliga och kommunala bidrag.

IT-infrastrukturprogram för Landsbygd och skärgård

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan i att utveckla Norrtälje till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Bredband via fiber skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd.

Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har flera möjligheter att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden. Kommunfullmäktige har 2012 antagit ett IT-infrastrukturprogram som gäller för perioden 2012-2020.

Kommunens målsättning för utbyggnaden av IT-infrastruktur utgör en nedbrytning av regeringens mål och är följande:

  • år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.
  • år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med hastigheten om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

Syftet med IT-infrastrukturprogrammet är att ge stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål för IT-infrastrukturen.

Regeringen satsade 1.1 miljarder kronor för åren 2012 till 2014. Stödet lämnades till att anlägga fiberbredband i områden där det inte fanns marknadsintresse att etablera bredband. Stödet kunde sökas av organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner.

Grundtanken är att det inte ska vara dyrare att få bredband på landsbygden än att koppla upp sig på ett kommersiellt nät i staden. För att få del av de statliga pengarna krävs även en lokal offentlig medfinansiering, vilket kommunen nu säkerställer med beslutet om IT-infrastrukturprogrammet.

Så går det till

Om du har behov av kvalificerat bredband, ta reda på om det finns någon befintlig förening, byalag eller annan lokal sammanslutning som kan ta ansvaret för utbyggnaden. Om inte så försök samla intressenter och bilda en förening. Möjlighet till förstudiepengar för att fortsätta den lokala förankringen och för att få fram en ansökan om statsbidrag kan sökas hos Länsstyrelsen som förfogar över medel via Landsbygdsprogrammet.

Svenska stadsnätsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund har tagit fram en introduktion om hur ni kan utveckla ett projekt lokalt.

Senast ändrad: 2015-02-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.