Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utstakning och lägeskontroll

För att en byggnad ska placeras på exakt rätt plats på tomten kan den behöva utstakas. För att kontrollera att byggnaden verkligen hamnar på rätt plats och utformas enligt bygglovet kan dessutom en lägeskontroll behöva göras.

En nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning måste uppföras exakt på den plats på tomten som anges i bygglovet. Den måste även utformas så att den stämmer överens med bygglovet.

Utstakning

Utstakning innebär att läget av byggnaden märks ut på marken innan byggnadsarbetena påbörjas. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. 

Lägeskontroll

Lägeskontroll brukar göras när formen (utifrån utstakningen) till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden verkligen kommer att placeras på rätt ställe utifrån utstakningen. Man kontrollerar det vill säga om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. 

Det är alltid byggherren som är ansvarig för att byggnationen hamnar på rätt plats, oavsett om utstakning krävs eller inte. Utstakning och lägeskontroll kan även krävas för åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver en anmälan enligt plan- och bygglagen, så kallad anmälningspliktig åtgärd. 

När behövs utstakning och lägeskontroll?

Det är samhällsbyggnadskontoret, utifrån plan- och bygglagen (PBL), som avgör om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Om lägeskontroll behövs framgår det som en kontrollpunkt i kontrollplanen. Här kan du läsa om kontrollansvarig och kontrollplan. 

Vem utför utstakning och lägeskontroll?

Utstakning och lägeskontroll kan göras antingen av geodataavdelningen eller av någon annan som byggherren anger. Det är geodataavdelningens chef som avgör om byggherrens föreslagna person har tillräcklig kompetens. Vid bedömningen tittar de på om personen uppfyller Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” (Bilaga 1 till A§348). 

Beställ utstakning 

Om du vill beställa utstakning kan du enkelt göra det via vår e-tjänst Beställning av utstakning. Avgiften för tjänsten finns i utdrag ur plan- och bygglovstaxan samt mät- och karttaxan

För mer information

Utförlig information om utstakning, lägeskontroll och Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet, finns på boverkets webbplats 

 

Innehållsansvarig för den här sidan: Ann-Catrine Söderback
Senast ändrad: 2018-06-27
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.