Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gränspåvisning

Var går fastighetsgränsen? Vi hjälper dig att leta upp och markera dina fastighetsgränser. Gränspåvisning gjord av konsult eller kommunen är inte rättsverkande.

Vi hjälper dig att leta upp och markera dina fastighetsgränser. Vi använder oss av Lantmäteriets data och så länge det finns koordinatsatta gränser att tillgå kan vi hjälpa till. Gäller det däremot riktigt gamla fastigheter utan koordinatsatta gränser, bör man istället vända sig till Lantmäteriet för utredning.

Så hittar vi fastighetsgränsen

I första hand letar vi upp de originalmarkeringar som finns i terrängen som Lantmäteriet en gång satt. Det kan till exempel vara järndubbar i berg eller sten, staketstolpar, järnrör eller gamla råstenar. Finns ingen originalmarkering kvar så slår vi ned en träläkt/stakkäpp (icke rättsverkande) på platsen där markeringen borde ha varit.

För att kunna räkna ut de eftersökta punkternas placering i andra äldre koordinatsystem än SWEREF 99 18 00 krävs det att det finns minst två (helst tre) originalmarkeringar kvar att ställa upp instrumentet emot. 

Gränspåvisning gjord av konsult eller kommunen är inte rättsverkande.

Det man bör tänka på vid gränspåvisning är att om originalmarkeringen inte kan återfinnas och en ersättningsmarkering görs av en konsult eller oss på kommunen så är den inte rättsverkande. Rättsverkande markeringar kan endast fås av Lantmäteriet.

Bifoga en karta för att underlätta

Bifoga gärna en översiktskarta som visar vilka punkter du känner till idag och vilka punkter du önskar få utmarkerade.

Du beställer gränspåvisningen via vår e-tjänst eller via pappersblanketten som finns att hämta på samma sida.

E-tjänst nybyggnation och gränspåvisning

Då sker återkoppling

När beställningen har diarieförts återkopplar vi till dig om en tidpunkt för när gränspåvisningen kan bli utförd. Väntetiden varierar men normalt kan vi utföra uppdraget inom 2–4 veckor.

Pris för gränspåvisning

En gränspåvisning med koordinatsatta gränser i SWEREF 99 18 00 kostar 4 950 kronor. För fastigheter med äldre förrättningskartor utan koordinatsatta gränser debiterar vi per timme för nedlagd tid. Timavgiften är 1320 kronor (inkl moms) enligt 2022 års taxa. Minsta debitering 3 timmar.

Senast ändrad: 2022-08-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.