Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Torr toalettlösning

Om du har latrinhämtning men i stället vill ta hand om toalettavfallet själv, kan du installera någon typ av torrtoalett.

Om du vill ta hand om toalettavfallet själv kan du installera någon typ av torrtoalett (typ mulltoa, förbränningstoalett, urinseparerande toalett). 

På avloppsguidens webbplats hittar du beskrivningar på olika toalettmodeller.

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner

De flesta torrtoaletter komposterar inte avfallet till mull i själva toaletten. De måste därför kompletteras med en godkänd latrinkompost. Man tömmer helt enkelt avfallet från toaletten i komposten där det får komposteras till färdig mull. Vilka toaletter som måste kompletteras med en latrinkompost, hur urinen från en urinseparerande toalett ska omhändertas med mera hittar du i vårt Faktablad - Eget omhändertagande av toalettavfall.

Mer information om förbränningstoalett hittar du i vårt Faktablad- Förbränningstoalett.pdf

Oavsett vilken typ av torrtoalett du väljer ska du alltid tänka på att:

  • Följ tillverkarens installationsbeskrivning för bästa resultat när det gäller ventilationen.
  • Hanteringen av toalettavfallet ska ske enligt kommunens krav, se faktabladet ovan.
  • Spolvatten får inte anslutas till toaletten.
  • Hantera avfallet så att inte olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Innan du installerar en torrtoalett

Innan du installerar en torrtoalett, och eventuellt anordnar en latrinkompost, måste du lämna in en anmälan och vänta på ett beslut om att själv få ta hand om toalettavfallet. För vårt arbete med din anmälan behöver du betala en avgift. Taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Längst ner på sidan finns en länk till vår guide som beskriver hur du gör en anmälan. 

Samkompostering

Vissa förmultningstoaletter har en stor avfallsbehållare och komposterar toalettavfallet i själva behållaren. Dessa har kapacitet att kompostera både toalettavfallet och hushållsavfallet, det kallar vi för samkompostering. Om du komposterar allt nedbrytbart hushållsavfall som uppkommer på fastigheten kan du välja sophämtning endast var fjärde vecka. 

Olika sopabonnemang och avgifter på NVAA:s webbsida 

Om du vill göra en anmälan

I vår guide beskriver vi hur du går tillväga för att göra din anmälan. Guiden avslutas med den blankett för anmälan du behöver fylla i och lämna in till oss. Guide för anmälan om installation av torr toalettlösning

Senast ändrad: 2023-01-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.