Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kvartalsfakturering för sophämtning och latrinhämtning

Årsavgiften för ditt abonnemang fördelas på fyra fakturor som sprids ut över året.

Ett utedass och en pojke som slänger en soppåse i sopkärl

När kommer fakturan?

Nedan ser du hur årsavgiften för ditt abonnemang fördelas på fyra fakturor.

Dina kvartalsfakturor  Fakturan avser kvartal  Fakturan kommer till dig
1:a fakturan Januari - mars Under april
2:a fakturan April - juni  Under juli
3:e fakturan Juli - september  Under oktober
4:e fakturan Oktober - december  Under januari

Årsavgiften för sophämtning

Årsavgiften för sopabonnemang är uppdelad i en rörlig avgift och en fast grundavgift.  Avgifterna specificeras var för sig på fakturan. Här finns detaljerad beskrivning av grundavgift och rörlig avgift. 

Hur avgifterna fördelas på fakturorna

Den fasta grundavgiften
Den fasta grundavgiften är utslagen på årets alla dagar. Om din grundavgift till exempel är 800 kronor per år blir avgiften cirka 2,19 kronor per dag. Vilken grundavgift du ska betala beror på om du har ett småhus, flerbostadshus eller verksamhet. På länken ovan framgår avgifterna. 

  • Alla fastigheter behöver betala en grundavgift varje år, även de fastigheter som inte nyttjas och de som delar kärl
  • Din årliga grundavgift framgår på fakturan
  • Grundavgiften fördelas på dina samtliga fyra kvartalsfakturor
  • Då avgiften beräknas per dag kan beloppet variera något vid varje fakturering på grund av varierat antal dagar i kvartalen

Den rörliga avgiften
Den rörliga avgiften är utslagen på de antal dagar abonnemanget pågår under året (då hämtning sker). En del abonnemang pågår året om och en del endast del av året.

Exempel;

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning året om slås avgiften ut på årets alla dagar och fördelas på dina fyra kvartalsfakturor. Vid varje fakturering betalar du då ungefär samma belopp eftersom kvartalen nästan har lika många dagar.

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning endast under del av året slås avgiften ut på de antal dagar abonnemanget har pågått under ett kvartal. Du faktureras del av avgiften först från och med 2:a kvartalsfakturan eftersom ditt abonnemang inte innebär några hämtningar under 1:a kvartalet. För 1:a kvartalet faktureras du endast grundavgiften.

  • Behöver du betala en tilläggsavgift för gångavstånd specificeras den separat på din faktura. Läs mer om gångavstånd nedan.

Årsavgiften för latrinhämtning

Årsavgiften för latrinabonnemanget faktureras liksom den rörliga avgiften för sophämtning, se ovan. Tänk på, har du ett abonnemang med 5 hämtningar per år faktureras du inte för avgiften på 1:a kvartalsfakturan. Del av avgiften faktureras först från och med 2:a kvartalsfakturan. 

Avgift för gångavstånd

Avgift för gångavstånd vid sophämtning och latrinhämtning tas ut efter 10 meter, både på fastlandet och i skärgården. Information om gångavstånd och avgifterna hittar du på sidorna om latrinhämtning och sophämtning.

Beloppen kan variera varje kvartal

Även om beloppen på dina fyra fakturor varierar så kommer totalsumman, när du betalt dina fyra fakturor, vara den exakta årsavgiften du ska betala för ditt/dina abonnemang. På länkarna finns årsavgiften för ditt/dina abonnemang med information om tilläggsavgift för gångavstånd. 

Ditt abonnemang finns i e-tjänsten

Är du osäker på vilket abonnemang du har? I vår e-tjänst för dina renhållningsabonnemang kan du som privatperson och står på abonnemanget logga in med e-legitimation (bank-id) och se vilket/vilka abonnemang du har och när hämtning/tömning sker på din fastighet samt se din fakturahistorik. 

I exemplet ovan från e-tjänsten framgår att kunden har ett sopabonnemang med 26 hämtningar per år och ett abonnemang för slamtömning av en slamavskiljare. Intill respektive abonnemang finns ett schema med datum när hämtningar/tömningar sker på fastigheten. 

Övriga eventuella avgifter på fakturan 

Har du fått slamtömning av enskilt avlopp/fettavskiljare eller fått en beställd tjänst utförd månaden innan du får en kvartalsfaktura, kommer avgiften för tjänsten även tas med på kvartalsfakturan. I annat fall får du en separat faktura efter utförd tjänst. En beställd tjänst kan till exempel vara extra sophämtning, latrinhämtning, slamtömning eller tömning av fettavskiljare.

Vid delat kärl

Om du delar kärl med granne betalar var och en hela sin egen fastighets grundavgift. Den rörliga avgiften fördelas mellan er utifrån vad ni har meddelat renhållningsavdelningen.

I exemplet ovan förklaras hur det framgår på din faktura om du betalar hälften av den rörliga avgiften och hela din egna grundavgift.

Förenkla dina betalningar 

För dig som är ansluten till en internetbank kan vi erbjuda e-faktura i stället för pappersfaktura. Det är, precis som autogiro, ett miljövänligt, säkert och smidigt alternativ för betalning av återkommande fakturor. Läs mer om e-faktura och autogiro. 

Fakturan till rätt person

Om du säljer din fastighet/verksamhet måste du meddela ägarbytet så att dina renhållningsfakturor går till rätt person. Ägarbyte meddelar du enkelt här på webben eller via blankett du beställer från Kontaktcenter. Fram till dess att ägarbytet anmäls är du som säljare betalningsansvarig för fastighetens/verksamhetens renhållningsabonnemang.  

Belopp under 100 kronor 

Om summan för ett kvartal skulle blir under 100 kronor (99 kronor eller mindre) får du ingen faktura för kvartalet. Beloppet förs i stället över till din nästa kvartalsfaktura. På denna faktura framgår då, via datumet, att perioden du faktureras för även avser föregående kvartal. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.