Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför sophämtning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall.

Sopkärl.

Om du inte har fått soporna hämtade

Har du förberett enligt nedan men ändå inte fått avfallet hämtat - hör av dig snarast möjligt till Kontaktcenter, telefon 0176-710 00. Har du skärgårdshämtning kan dock väder, vind och lågt vattenstånd påverka hämtningstiderna i hämtveckan. 

För dig med fastlandshämtning

Följande behöver du som har fastlandshämtning tänka på inför din avfallshämtning.

 • Vägen fram till uppställningsplatsen vid din fastighet ska vara hårdgjord och ha tillräckligt med utrymme för sopbilen. Bor du vid en återvändsgata/väg ska det finnas en hårdgjord vändplats med utrymme för sopbilen att vända. Utrymme sopbilen behöver
 • Placera kärl på hårt underlag utan nivåskillnad, ingen växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten och arbetet för personalen
 • Placera kärl max 10 meter från sopbilens uppställningsplats för att undvika avgift för gångavstånd
 • Har du ett matavfallskärl ska det vara placerat bredvid sopkärlet
 • I matavfallskärlet får endast finnas matavfall i matavfallspåsar av papper, inga plastpåsar eller annat avfall
 • Placera kärl med draghandtaget ut mot vägen
 • Överfyll inte kärl, locket ska kunna stängas ordentligt
 • Kärl ska vara framrullat till hämtningsplatsen senast klockan 06:00 på hämtningsdagen
 • Eftersom att avfall är lättantändligt och brinner bra bör kärl vara placerade minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material. Läs mer på 
  Brandskyddsföreningens webbplats

Vintertid dessutom

 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats för sopbilen ska vara halkfri och ordentligt upplogad. Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden som behövs eller vändplatsens utrymme. Utrymme sopbilen behöver
 • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och kärl så att personalen inte halkar och skadar sig
 • Har det blivit en vall framför kärl efter plogbilen måste den skottas bort så att kärl lätt kan rullas fram till sopbilen
 • Undvik att sopor fryser fast i kärlet genom att inte slänga löst eller blött avfall i kärlet. Knyt ihop soppåsen ordentligt för att undvika att eventuell vätska läcker ut i kärlet. Har du matavfallskärl kan påsar frysa fast i kärlet, lossa dem med exempelvis ett kvastskaft innan kärlet töms 
  Tips på hur du undviker fastfrysning i matavfallskärl

För dig med skärgårdshämtning 

Följande behöver du som har skärgårdshämtning tänka på inför din avfallshämtning.

 • Säcken får väga max 15 kilo. Om den väger mer riskerar du att den inte blir hämtad
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada personalen
 • Placera säckstället så nära som möjligt uppställningsplats för fyrhjuling eller angöringsplats för båt för att undvika avgift för gångavstånd
 • Placera säckstället så det är väl synligt och lättillgängligt vid hämtning, det vill säga, ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten
 • Se till att bryggan är hel och stabil
 • Se till att sopbåten kan angöra utan hinder som till exempel andra båtar eller bojar
 • Se till att angöringsplatsen/bryggan inte är belamrad med saker som försvårar framkomligheten 
 • Om det är grunt vid din fastighet, märk ut detta så att sopbåten lätt kan ta sig fram
 • Eftersom att avfall är lättantändligt och brinner bra bör säckställ vara placerat minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material
  Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället så att personalen inte halkar och skadar sig
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.