Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Att tänka på inför din sophämtning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall.

Sopkärl, avfall, sophämtning, hushållsavfall

Om du har förberett enligt nedan men ändå inte fått ditt hushållsavfall hämtat - hör av dig till Kontaktcenter snarast möjligt, telefon 0176-710 00. Om du har skärgårdshämtning så tänk på att väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtningstiderna.
I vår e-tjänst kan du se när du har din avfallshämtning 

För dig med fastlandshämtning

Följande behöver du som har fastlandshämtning tänka på inför din avfallshämtning.

 • Vid privat väg - Vägen fram till uppställningsplatsen vid din fastighet ska vara hårdgjord och ha tillräckligt med utrymme för en sopbil. Om du bor vid en återvändsgata/väg måste det finnas en hårdgjord vändplats med utrymme för att sopbilen ska kunna vända. 
  Här kan du se vilket utrymme sopbilen behöver
 • Placera avfallskärl så det är lättillgängligt, det vill säga, på hårt underlag utan nivåskillnad, ingen växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten för hämtpersonalen 
 • Placera kärl max 10 meter från sopbilens uppställningsplats för att undvika 
  tilläggsavgift för gångavstånd
 • Placera kärl med draghandtaget ut mot vägen
 • Har du ett matavfallskärl ska det vara placerat bredvid sopkärlet
 • Kärl får inte vara så tungt att det blir svårigheter att flytta det
 • Överfyll inte kärl. Locket ska kunna stängas ordentligt
 • Avfall som ligger utanför kärl hämtas inte
 • Kärl ska vara framrullat till hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen
 • Tänk på, eftersom att avfall är lättantändligt och brinner bra bör kärl vara placerade minst 2-3 meter från byggnad eller brännbart material.
  Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats

Vintertid dessutom

 • Vid privat väg - Väg, uppställningsplats och eventuell vändplats för sopbilen ska vara halkfri och ordentligt upplogad
 • Vid privat väg - Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden som behövs eller vändplatsens utrymme. 
  Här kan du se vilket utrymme sopbilen behöver
 • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och kärl så att hämtpersonalen inte halkar och skadar sig
 • Har det blivit en vall framför kärl efter plogbilen måste den skottas bort så att kärl lätt kan rullas fram till sopbilen
 • Under vintern finns det risk att sopor fryser fast i kärlet. För att undvika fastfrysning kan du tänka på att inte slänga löst eller blött avfall i kärlet. Knyt även ihop soppåsen ordentligt för att undvika att eventuell vätska läcker ut i kärlet. Har du matavfallskärl är det vanligt att påsarna fryser fast i kärlet. Här hittar du tips på hur du kan
  undvika fastfrysning i matavfallskärl

För dig med skärgårdshämtning

Följande behöver du som har skärgårdshämtning tänka på inför din avfallshämtning.

 • Säcken får väga max 15 kilo. Om den väger mer riskerar du att den inte blir hämtad
 • Avfall som ligger utanför säckstället hämtas inte
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada hämtpersonalen
 • Placera säckstället så nära som möjligt uppställningsplats för fyrhjuling eller angöringsplats för båt för att undvika tilläggsavgift för gångavstånd
 • Placera säckstället så det är väl synligt och lättillgängligt vid hämtning, det vill säga, ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten
 • Se till att din brygga är hel och stabil
 • Om det är grunt vid din fastighet, märk ut detta så att sopbåten lätt kan ta sig fram
 • Har du ett latrinabonnemang hämtas utställda latrinkärl samtidigt med hushållsavfallet.
  Läs mer om latrinhämtning 
 • Tänk på, eftersom att avfall är lättantändligt och brinner bra bör säckställ vara placerat minst 2-3 meter från byggnad eller brännbart material. Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället så att hämtpersonalen inte halkar och skadar sig

Tack för att du underlättar vårt arbete!

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.