Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför sophämtning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall.

Sopkärl.

Avfall Sveriges pressmeddelande om avfallshantering vid coronavirus.

Om du inte har fått soporna hämtade

Har du förberett enligt nedan men ändå inte fått avfallet hämtat - hör av dig snarast möjligt till Kontaktcenter, 0176-710 00. Har du skärgårdshämtning kan dock väder, vind och lågt vattenstånd påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen.

För dig med fastlandshämtning

 • Vägen fram till sopbilens uppställningsplats ska vara hårdgjord och ha tillräckligt med utrymme. Bor du vid en återvändsgata/väg ska det finnas en hårdgjord vändplats med utrymme för sopbilen att vända.
  Utrymme sopbilen behöver
 • Ta bort växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten eller hindrar personalen.
 • Kärl ska vara väl synliga.
 • Sopkärl och matavfallskärl ska vara placerade bredvid varandra.
 • Kärl ska vara placerat på hårt underlag utan nivåskillnad med draghantaget ut mot vägen.
 • Kärl får inte överfyllas, locket ska kunna stängas ordentligt.
 • I matavfallskärl får endast finnas matavfall i matavfallspåsar av papper. Plastpåsar, andra typer av påsar eller annat avfall får inte finnas i kärlet.

Vintertid dessutom

 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats ska vara halkfri och upplogad. 
  Utrymme sopbilen behöver
 • Det ska vara skottat och sandat mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Vall framför kärl efter plogbil ska skottas bort så att kärl lätt kan rullas till sopbilen.
 • Sopor och matavfallspåsar som frusit fast i kärl ska vara lossade inför tömning för att kärl ska tömmas fullständigt.

Övrigt att tänka på

 • Förslut alltid soppåsen med dubbelknut. Det är särskilt viktigt vid smittspridning om någon i hushållet är sjuk.
 • Förpackningar av kartong/papper, plast glas, metall och tidningar/returpapper är inte sopor utan ska lämnas för återvinning.
 • Placera kärl max 10 meter från sopbilens uppställningsplats för att undvika avgift för gångavstånd.
 • Undvik att sopor fryser fast i kärlet genom att inte slänga löst eller blött avfall i kärlet. 
  Tips hur du undviker fastfrysning i matavfallskärl
 • Avfall är lättandtändligt och brinner bra, kärl bör därför vara placerade minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material. 
  Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats

För dig med skärgårdshämtning 

 • Säcken får väga max 15 kilo.
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada personalen.
 • Sopbåten ska kunna angöra utan hinder som till exempel andra båtar eller bojar.
 • Om det är grunt vid fastigheten så ska detta vara utmärkt så att sopbåten lätt kan ta sig fram.
 • Angöringsplatsen/bryggan får inte vara belamrad med saker som försvårar framkomligheten. 
 • Bryggan ska vara hel och stabil.
 • Säckstället ska vara placerat så det är väl synligt och lättillgängligt vid hämtning, det vill säga, ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten.

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat.
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället.

Övrigt att tänka på

 • Förslut alltid soppåsen med dubbelknut. Det är särskilt viktigt vid smittspridning om någon i hushållet är sjuk.
 • Förpackningar av kartong/papper, plast glas, metall och tidningar/returpapper är inte sopor utan ska lämnas för återvinning.
 • Placera säckstället så nära som möjligt uppställningsplats för fyrhjuling eller angöringsplats  för att undvika avgift för gångavstånd.
 • Avfall är lättantändligt och brinner bra, säckställ bör därför vara placerade minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material.
  Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.