Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dela sopkärl med granne i område utan matavfallsinsamling

Har du fastlandshämtning kan du under vissa förutsättningar dela sopkärl med en granne. Här beskrivs vad som gäller.

Bor du i område med eller utan matavfallsinsamling?

Informationen på sidan gäller för områden utan matavfallsinsamling. 

Här finns information om att dela kärl i områden med matavfallsinsamling

Förutsättningar för att vi ska medge delat kärl 

  • En anmälan behöver lämnas in
  • Ni ska vara närbelägna gränsgrannar, eller
  • vara närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt, eller
  • ha ett befintligt, eller anordna, gemensamt hämtställe för kärlet som är godkänt av renhållningsavdelningen

Abonnemang och avgift vid delat sopkärl

För att dela sopkärl med en granne behöver ni ha lika abonnemang (lika antal tömningar per år). Om ni inte har det ska ni i anmälan ange vilket abonnemang ni önskar. Att ni delar kärl ger inte lägre rörlig avgift men ni kan välja att dela på avgiften. Om och hur ni vill dela på avgiften anger ni i anmälan. Respektive fastighetsägare betalar sin fastighets hela grundavgift.

Sopabonnemang med avgifter

En anmälan behöver lämnas in 

Om du vill dela sopkärl med en grannfastighet behöver du lämna in en anmälan. 

Anmälan om att dela sopkärl

Om någon av er flyttar

Om någon av er säljer eller överlåter sin fastighet behöver ni meddela det till Kontaktcenter eftersom att medgivandet till delat kärl då upphör. Om delat kärl önskas med ny granne behöver en ny anmälan lämnas in.

Källsortera

Vid delat kärl är det extra viktigt att källsortera ordentligt för att det brännbara hushållsavfallet ska rymmas i kärlet. Tänk på att locket ska gå att stänga ordentligt. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.