Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dela matavfallskärl/sopkärl med granne i område med matavfallsinsamling

I område med matavfallsinsamling kan du under vissa förutsättningar dela matavfallskärl och/eller sopkärl med fler fastigheter. Här beskrivs vad som gäller.

Förutsättningar för att vi ska medge delat kärl

  • En anmälan behöver lämnas in
  • Ni ska vara närbelägna gränsgrannar, eller
  • vara närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt, eller
  • ha ett befintligt, eller anordna, gemensamt hämtställe för kärl som är godkänt av renhållningsavdelningen 

Att dela matavfallskärl

Om du sorterar ut allt matavfall i matavfallskärl kan du, under förutsättningarna ovan, dela det med en eller två andra fastigheter som också sorterar ut allt matavfall. Er sopavgift blir inte lägre för att ni delar matavfallskärl.

Placering av matavfallskärlet

Matavfallskärlet ni delar ska vara placerat bredvid det sopkärl som tillhör den av er som har flest antal tömningar per år. Har ni lika många tömningar (lika abonnemang) kan ni välja intill vems sopkärl det ska vara placerat. Fastighetsägare till matavfallskärl som inte ska användas/tömmas ska ställa undan sitt kärl på en skyddad plats.

Att dela sopkärl

Om du sorterar ut allt matavfall kan du, under förutsättningarna ovan, även dela sopkärl med en eller två andra fastigheter som också sorterar ut allt matavfall. 

Om du inte sorterar ut allt matavfall kan du dela sopkärl med endast en granne som inte heller sorterar ut matavfallet. Då ni inte matavfallssorterar, som är ett mindre bra miljöval, betalar ni den högre rörliga avgiften för ert delade sopabonnemang.

Abonnemang och avgift vid delat sopkärl

För att dela sopkärl behöver ni ha lika sopabonnemang (lika antal tömningar/år). Om ni inte har det ska ni i anmälan ange vilket abonnemang ni önskar. Att ni delar kärl ger inte lägre rörlig avgift men ni kan välja att dela på avgiften. Om och hur ni vill dela på avgiften anger ni i anmälan. Respektive fastighetsägare betalar sin fastighets hela grundavgift.

Sopabonnemang i område med matavfallsinsamling 

Placering av kärl

Då ni ska ha lika sopabonnemang kan ni välja vems sopkärl som ska användas/tömmas. Delar ni även matavfallskärl ska det vara placerat intill det sopkärl som ska användas/tömmas. Fastighetsägare till kärl som inte ska användas/tömmas ska ställa undan sitt/sina kärl på en skyddad plats.

En anmälan behöver lämnas in 

För att dela kärl med grannfastighet behöver en anmälan lämnas in. 

Blankett för anmälan om att dela matavfallskärl/sopkärl

Om någon av er flyttar

Om någon av er säljer eller överlåter sin fastighet behöver ni meddela detta till Kontaktcenter eftersom att medgivandet till delat kärl då upphör. Om delat kärl önskas med ny granne behöver en ny anmälan lämnas in.

Källsortera

Vid delat kärl är det extra viktigt att källsortera ordentligt för att det brännbara hushållsavfallet ska rymmas i kärlet. Tänk på att locket ska gå att stänga ordentligt. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.