Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundavgift och rörlig avgift för sophämtning

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Här beskriver vi avgifterna.

Kostnaden för kommunens renhållningsverksamhet finansieras via avgifter från fastighetsägare och företagare i kommunen. Fördelningen av kostnaderna blir mer rättvis då hämtningsavgiften delas upp i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Avgifterna specificeras var för sig på fakturan. 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen, det vill säga, storlek på avfallsbehållare, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. Avgiften påverkas även av om matavfallet sorteras ut eller inte. De som inte sorterar ut allt matavfall behöver betala en dubbelt så hög rörlig avgift då det är ett mindre bra miljöval. 

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som alla fastigheter behöver betala varje år. Avgiften är inte knuten till avfallshämtningen vid fastigheten utan är fastighetens del av kostnaderna för bland annat drift av återvinningscentraler, avfallsplanering, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information och kundservice.

Småhus med högst två hushåll betalar 800 kronor per år i grundavgift

I kategorin småhus ingår en- och tvåbostadshus, både permanenthus och fritidshus. Grundavgiften innefattar en fastighet med högst två hushåll. Exempel: Behöver du mer än ett abonnemang på din fastighet betalar du endast en grundavgift förutsatt att det är max två hushåll boende på fastigheten.

Hel grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet eller om du har gemensam hämtning med granne.

Flerbostadshus betalar 250 kronor per hushåll och år i grundavgift

I kategorin flerbostadshus ingår hushåll i flerbostadshus eller ett en- och tvåbostadshus med fler än två hushåll som har gemensam hämtningsplats och gemensam fakturering. Även fastigheter som har bildat en samfällighet eller förening och lämnar sitt hushållsavfall vid av kommunen godkänd gemensam hämtningsplats ingår i kategorin flerbostadshus. 

Verksamhet betalar 350 kronor per år och verksamhet i grundavgift

I kategorin verksamheter ingår företag, föreningar och verksamheter som producerar hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.