Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Grundavgift och rörlig avgift för sophämtning

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. På den här sidan beskriver vi vad det innebär.

Kostnaden för kommunens renhållningsverksamhet finansieras via avgifter från fastighetsägare och företagare i kommunen. Fördelningen av kostnaderna blir mer rättvis då avgiften för hämtning av hushållsavfallet delas upp i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Avgifterna specificeras var för sig på din faktura. 

Avgifterna på sidan gäller från 2019-01-01 tills ny avfallstaxa beslutas.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften per år utgörs av själva hämtningen av ditt avfall, det vill säga, storleken på ditt sopkärl/din säckhållare, antal hämtningar per år, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som alla fastigheter behöver betala varje år. Avgiften är inte knuten till avfallshämtningen vid fastigheten utan är ”fastighetens” del av kostnaderna för bland annat drift av återvinningscentraler, avfallsplanering, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information och kundservice.

Småhus med högst två hushåll betalar 800 kronor per år i grundavgift

I kategorin småhus ingår en- och tvåbostadshus, både permanenthus och fritidshus. Grundavgiften innefattar en fastighet med högst två hushåll. Exempel: Behöver du mer än ett abonnemang på din fastighet betalar du endast en grundavgift förutsatt att det är max två hushåll boende på fastigheten.

Hel grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet eller om du har gemensam hämtning med granne.

Flerbostadshus betalar 250 kronor per hushåll och år i grundavgift

I kategorin flerbostadshus ingår hushåll i flerbostadshus eller en fastighet med en- och tvåbostadshus med fler än två hushåll som har gemensam hämtningsplats och gemensam fakturering. Även fastigheter som har bildat en samfällighet eller förening och lämnar sitt hushållsavfall vid av kommunen godkänd gemensam hämtningsplats ingår i kategorin flerbostadshus. 

Verksamhet betalar 350 kronor per år och verksamhet i grundavgift

I kategorin verksamheter ingår företag, föreningar och verksamheter som producerar hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.