Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

En- och tvåbostadshus med skärgårdshämtning

Här hittar du sopabonnemang och avgifter för permanentboende och fritidsboende i en- och tvåbostadshus som har skärgårdshämtning.

Abonnemang till ny fastighet eller byte av abonnemang

Nytt abonnemang - här kan du beställa ett sopabonnemang till din nybyggda fastighet 
Ändring av abonnemang - om du vill byta abonnemang hör du av dig till Kontaktcenter

Se dina hämtningar i e-tjänsten

e-tjänsten för renhållningsabonnemang kan du som står på abonnemanget se när du har sophämtning, slamtömning/latrinhämtning samt se din fakturahistorik.  

Valbara abonnemang, tjänster och avgifter

Abonnemang och avgifter nedan gäller från 2019-01-01 tills ny avfallstaxa beslutas. 

Tänk på!
Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka din avfallshämtning. Kan vi inte hämta ditt avfall på grund av väder, vind eller lågt vattenstånd tar vi med avfallet vid nästkommande ordinarie möjliga hämtningstillfälle. Du behöver inte beställa extra hämtning av detta avfall.


Abonnemang: 26 hämtningar/år (grundintervall för permanentboende)
Valbart för: Permanentboende och för fritidsboende om det finns permanentboende på ön

Grundavgift: 800 kronor/år 
Rörlig avgift: 1 872 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan

Hämtning sker:  
Norra skärgården - varannan vecka året om med start vecka 1
Södra skärgården - vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 och 51.
Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet.
Se sjökort för norra och södra skärgården
Se hämtschemat
Detta behöver du tänka på för att undvika utebliven hämtning


Abonnemang: 10 hämtningar/sommar (grundintervall för fritidsboende)
Valbart för: Fritidsboende

Grundavgift: 800 kronor/år 
Rörlig avgift: 1 000 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan 

Hämtning sker: 
Norra skärgården - vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41 och 45
Södra skärgården - vecka: 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46
Se sjökort för norra och södra skärgården
Se hämtschemat
Detta behöver du tänka på för att undvika utebliven hämtning


Abonnemang: 13 hämtningar/år 
Valbart för: Permanentboende och för fritidsboende om det finns permanentboende på ön. Abonnemanget är bara valbart om allt nedbrytbart hushållsavfall komposteras året om efter ett godkännande från kommunen. Kompostering

Grundavgift: 800 kronor/år
Rörlig avgift: 936 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan
Grundavgift och rörlig avgift

Hämtning sker:  
Norra skärgården - vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
Södra skärgården - vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.
Under veckorna 1-17 och vecka 49 sker hämtning i mån av framkomlighet.
Se sjökort för norra och södra skärgården
Se hämtschemat
Detta behöver du tänka på för att undvika utebliven hämtning


Abonnemang: 7 hämtningar/sommar 
Valbart för: Fritidsboende som komposterar allt nedbrytbart hushållsavfall efter ett godkännande från kommunen. Kompostering

Grundavgift: 800 kronor/år
Rörlig avgift: 700 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan

Hämtning sker:  
Norra skärgården - vecka: 21, 25, 29, 33, 37, 41 och 45
Södra skärgården - vecka: 20, 24, 28, 32, 36, 40 och 46
Se sjökort för norra och södra skärgården
Se hämtschemat
Detta behöver du tänka på för att undvika utebliven hämtning


Tilläggstjänst mot avgift - fyra extra hämtningar sommartid

Avgift: 1 000 kronor/år

Tjänsten erbjuds dig som har 26 hämtningar per år eller 10 hämtningar per sommar. Tjänsten ger fyra extra hämtningar som gör att du får veckohämtning under en period sommartid.

- i norra skärgården sker extrahämtningarna vecka 26, 28, 30 och 32. 
- i södra skärgården sker extrahämtningarna vecka 27, 29, 31 och 33.

Tjänsten beställs via vår e-tjänst för extra hämtning sommartid eller via Kontaktcenter och löper därefter på tills du själv avslutar den genom att höra av dig till Kontaktcenter. 

Gemensamt hämtställe ger lägre avgift för sophämtningen

Om minst fem fastighetsägare går ihop och ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe får varje fastighetsägare ett avdrag på 200 kronor/år på den rörliga avgiften. Avdraget gäller tidigast då renhållningsavdelningen har godkänt hämtstället. Hör av er till Kontaktcenter för mer information. 

Tilläggsavgift för gångavstånd

Om avståndet mellan uppställningsplats för fyrhjuling och säckstället överstiger 10 meter behöver du betala ett tillägg enligt nedan på den rörliga avgiften. Vid brygghämtning ingår hela bryggans längd fram till första landfäste och därefter 10 meter upp på land i abonnemangsavgiften, därefter tas gångavståndstillägg ut enligt nedan. 

Vid beräkning av avstånd räknas dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per säck. 

Antal hämtningar 
per år
Vid 10-30 meter
extra i gångavstånd
Vid 30-50 meter
extra i gångavstånd
7 210 kronor per år 420 kronor per år
10 300 kronor per år 600 kronor per år
13 390 kronor per år 780 kronor per år
26 780 kronor per år 1 560 kronor per år
Vid extrahämtning 32 kronor per hämtning 60 kronor per hämtning

Där gångavståndet överstiger 50 meter beräknas tillägget för hela sträckan med 20 kronor per 10 meter och hämtning. 

Om du flyttar ditt säckställ för att undvika avgift för gångavstånd, tänk då på att placera det så det är väl synligt och lättillgängligt, det vill säga ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som hindrar eller försvårar framkomligheten för personalen. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.