Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En- och tvåbostadshus med skärgårdshämtning

Här finns sopabonnemang för permanentboende och fritidsboende i en- och tvåbostadshus som har skärgårdshämtning.

Alla fastigheter ska ha ett abonnemang som täcker behovet av den mängd hushållsavfall som uppstår i hushållet. Säcken får inte fyllas mer än att locket på säckhållaren kan stängas ordentligt. 

Valbara abonnemang och avgifter

Nedan anges hämtveckorna för respektive abonnemang. Väder, vind och lågt vattenstånd kan dock påverka hämtningstiderna i hämtveckan. Abonnemangen gäller från 1 januari 2020 tills ny avfallstaxa beslutas.


Abonnemang: 26 hämtningar/år. Grundintervall för permanentboende
Valbart för: Permanentboende och för fritidsboende om det finns permanentboende på ön

Grundavgift: 800 kronor/år 
Rörlig avgift: 1 984 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan

Avfallet hämtas:
- i norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
- i södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet.

Se karta för norra och södra skärgården


Abonnemang: 11 hämtningar/sommar. Grundintervall för fritidsboende
Valbart för: Fritidsboende
Från 2020 utökas detta abonnemang med ytterligare en hämtning. Den tillkommande hämtningen sker i norra skärgården vecka 35 och i södra skärgården vecka 24.

Grundavgift: 800 kronor/år 
Rörlig avgift: 1 166 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan 

Avfallet hämtas: 
- i norra skärgården udda veckor, vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45
- i södra skärgården jämna veckor, vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46

Se karta för norra och södra skärgården


Abonnemang: 13 hämtningar/år 
Valbart för: Permanentboende och för fritidsboende om det finns permanentboende på ön. Abonnemanget är endast valbart om allt matavfall som uppstår på fastigheten komposteras i egen kompost som följer kommunens riktlinjer. En anmälan om kompostering krävs.

Grundavgift: 800 kronor/år
Rörlig avgift: 992 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan

Avfallet hämtas:   
- i norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
- i södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Under veckorna 1-17 och vecka 49 sker hämtning i mån av framkomlighet.

Se karta för norra och södra skärgården


Abonnemang: 7 hämtningar/sommar 
Valbart för: Fritidsboende. Abonnemanget är endast valbart om allt matavfall som uppstår på fastigheten komposteras i egen kompost som följer kommunens riktlinjer. En anmälan om kompostering krävs.

Grundavgift: 800 kronor/år
Rörlig avgift: 742 kronor/år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan

Avfallet hämtas: 
- i norra skärgården udda veckor, vecka: 21, 25, 29, 33, 37, 41 och 45
- i södra skärgården jämna veckor, vecka: 20, 24, 28, 32, 36, 40 och 46

Se karta för norra och södra skärgården


Gemensamt hämtställe ger lägre avgift

Om minst fem fastighetsägare ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften. Hämtstället ska godkännas av renhållningsavdelningen. Hör av dig till Kontaktcenter för mer information, 0176 710 00.

Tilläggsavgift för gångavstånd

Om avståndet mellan uppställningsplats för fyrhjuling och säckstället överstiger 10 meter behöver du betala ett tillägg enligt nedan på den rörliga avgiften. Vid brygghämtning ingår hela bryggans längd fram till första landfäste och därefter 10 meter upp på land i abonnemangsavgiften, därefter tas gångavståndstillägg ut enligt nedan. 

Vid beräkning av avstånd räknas dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per säck. 

Antal hämtningar 
per år
Vid 10-30 meter
extra i gångavstånd
Vid 30-50 meter
extra i gångavstånd
7 210 kronor per år 420 kronor per år
11 300 kronor per år 600 kronor per år
13 390 kronor per år 780 kronor per år
26 780 kronor per år 1 560 kronor per år
Vid extrahämtning 32 kronor per hämtning 60 kronor per hämtning

Där gångavståndet överstiger 50 meter beräknas tillägget för hela sträckan med 20 kronor per 10 meter och hämtning. 

Om du flyttar säckstället för att undvika avgift för gångavstånd, tänk då på att placera det så det är väl synligt och lättillgängligt, det vill säga ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som hindrar eller försvårar framkomligheten för personalen. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.