Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvartalsfakturering för sophämtning och latrinhämtning

Årsavgiften för ditt abonnemang fördelas på fyra fakturor som sprids ut över året.

När kommer fakturan?

Nedan ser du hur årsavgiften för ditt abonnemang fördelas på fyra fakturor.

Dina kvartalsfakturor  Fakturan avser kvartal  Fakturan kommer till dig
1:a fakturan Januari - mars Under april
2:a fakturan April - juni  Under juli
3:e fakturan Juli - september  Under oktober
4:e fakturan Oktober - december  Under januari

Årsavgift för sophämtning

Årsavgiften för sopabonnemang är uppdelad i en rörlig avgift och en fast grundavgift. Avgifterna specificeras var för sig på din faktura.

Beskrivning av grundavgift och rörlig avgift

Hur avgifterna fördelas på fakturorna

Den fasta grundavgiften

Den fasta grundavgiften är utslagen på årets alla dagar. Om din grundavgift till exempel är 800 kronor per år blir avgiften cirka 2,19 kronor per dag. Vilken grundavgift du ska betala beror på om du har ett småhus, flerbostadshus eller verksamhet. På länken ovan framgår avgifterna. 

  • Alla fastigheter behöver betala en årlig grundavgift, även de fastigheter som inte nyttjas och de som delar kärl med granne
  • Din årliga grundavgift framgår på fakturan
  • Grundavgiften fördelas på dina fyra kvartalsfakturor
  • Då avgiften beräknas per dag kan beloppet variera något vid varje fakturering på grund av varierat antal dagar i kvartalet

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften är utslagen på de antal dagar abonnemanget pågår under året (då hämtning sker). En del abonnemang pågår året om och en del endast del av året.

Exempel;

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning året om slås avgiften ut på årets alla dagar och fördelas på dina fyra kvartalsfakturor. Vid varje fakturering betalar du då ungefär samma belopp eftersom kvartalen nästan har lika många dagar

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning endast under del av året slås avgiften ut på de antal dagar abonnemanget har pågått under ett kvartal. Du faktureras del av avgiften först från och med 2:a kvartalsfakturan eftersom ditt abonnemang inte innebär några hämtningar under 1:a kvartalet. För 1:a kvartalet faktureras du endast en del av grundavgiften

  • Behöver du betala en tilläggsavgift för gångavstånd specificeras den separat på din faktura. Läs mer om gångavstånd nedan. 

Årsavgiften för latrinhämtning

Årsavgiften för latrinabonnemanget faktureras liksom den rörliga avgiften för sophämtning, se ovan. Tänk på, har du ett abonnemang med hämtning endast del av året, faktureras du inte för avgiften på 1:a kvartalsfakturan. Del av avgiften faktureras först från och med 2:a kvartalsfakturan.

Avgift för gångavstånd

Avgift för gångavstånd vid sophämtning och latrinhämtning tas ut efter 10 meter, både på fastlandet och i skärgården. Information om gångavstånd och avgifterna hittar du på länkarna under nästa stycke. 

Beloppen kan variera varje kvartal

Även om beloppen på dina fyra kvartalsfakturor varierar så kommer totalsumman, när du betalt de fyra fakturorna, vara den exakta årsavgiften du ska betala för ditt/dina abonnemang. På länkarna finns årsavgiften för ditt/dina abonnemang med information om tilläggsavgift för gångavstånd. 

Vill du veta vilka abonnemang du har?

Som privatperson kan du som står på ett renhållningsabonnemang logga in här på webben och se vilket/vilka abonnemang du har och när hämtning/tömning sker på din fastighet samt se din fakturahistorik. 

Logga in och se dina renhållningsabonnemang

Övriga eventuella avgifter på fakturan 

Har du fått slamtömning av enskilt avlopp/fettavskiljare eller fått en beställd tjänst utförd månaden innan du får en kvartalsfaktura, kommer avgiften för tjänsten även tas med på fakturan. I annat fall får du en separat faktura efter utförd tjänst. En beställd tjänst kan till exempel vara extra sophämtning, latrinhämtning, slamtömning eller tömning av fettavskiljare.

Vid delat kärl

Om du delar kärl med granne betalar var och en hela sin egen fastighets grundavgift. Den rörliga avgiften fördelas mellan er utifrån vad ni har meddelat renhållningsavdelningen. Är ni två som delar kärl och valt att dela på den rörliga avgiften framgår det på fakturan som 0,50 under rubriken Antal.  

Förenkla dina betalningar

Att välja ett elektroniskt alternativ till pappersfaktura är både säkert, smidigt, miljövänligt och ekonomiskt. Vi erbjuder betalning via autogiro, e-faktura och digital brevlåda.  

Läs mer om autogiro, e-faktura och digital brevlåda 

Fakturan till rätt person

Om du säljer din fastighet/verksamhet måste du meddela ägarbytet så att dina renhållningsfakturor går till rätt person. Fram till dess att ägarbytet anmäls är du som säljare betalningsansvarig för fastighetens/verksamhetens renhållningsabonnemang. 

Ägarbyte av fastighet meddelar du enkelt här på webben 

Fakturan till rätt permanentadress

Har du fritidshus i kommunen och får ny permanentadress är det viktigt att du meddelar Kontaktcenter, 0176 710 00, din adressändring för att dina renhållningsfakturor avseende fritidshuset ska kunna skickas till rätt adress.

Belopp under 100 kronor 

Om summan för ett kvartal skulle blir under 100 kronor (99 kronor eller mindre) får du ingen faktura för kvartalet. Beloppet förs i stället över till din nästa kvartalsfaktura. På denna faktura framgår då, via datumet, att perioden du faktureras för även avser föregående kvartal. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.