Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flerbostadshus och verksamheter med fastlandshämtning

Här hittar du abonnemang och avgifter för flerbostadshus och verksamheter på fastlandet.

Avgifterna på sidan är inklusive moms och gäller från 2019-01-01 till 2019-12-31. Ny avfallstaxa gäller från 1 januari 2020 och de nya avgifterna kommer inom kort att finnas här på sidan. Fram till dess kan du ta del av avgifterna på länken.

Avfallstaxa gällande från 1 januari 2020

Avgifterna på sidan gäller i områden där matavfallsinsamling inte har införts. Avgifter i  områden där matavfallsinsamling har införts finns tillsvidare i avfallstaxan gällande för 2019.

Nytt abonnemang eller ändring av abonnemang

Vill du beställa ett abonnemang, ändra abonnemang eller har behov av annan typ av avfallsbehållare - hör av dig till Kontaktcenter

Abonnemang - kärltömning

 • Kärl och ordinarie tömning ingår i avgiften  
 • Grundavgift tillkommer i avgiften
 • Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan
 • Vid extra tömning tillkommer framkörningsavgift på 150 kronor per tillfälle
Kärl volym 26 tömningar per år 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år Extra tömning
190 liter 1 235 kronor 2 495 kronor 5 738 kronor 9 729 kronor 115 kronor
240 liter 1 576 kronor 3 151 kronor 7 248 kronor 12 290 kronor 120 kronor
370 liter 2 429 kronor 4 858 kronor 11 174 kronor 18 947 kronor 165 kronor
660 liter 4 333 kronor 8 666 kronor 19 931 kronor

33 797 kronor

195 kronor

Tilläggsavgift för gångavstånd

Om gångavståndet mellan renhållningsbilens uppställningsplats och kärl överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut enligt nedan. Gångavståndet mäts och debiteras enkel väg. Dörr, grind eller sopskåp räknas som 1 meter per styck.

Vid antal tömningar  Vid 10-30 meter extra i gångavstånd
26 per år 416 kronor per år
52 per år 832 kronor per år
104 per år 1 664 kronor per år
156 per år 2 496 kronor per år

Där gångavståndet överstiger 30 meter beräknas gångavståndstillägget för hela sträckan med 10 kronor per 10 meter och hämtning.

Säsongshämtning

Verksamheter som endast har behov av hämtning under en del av året kan ha säsongshämtning. Det innebär att kärlen inte står ute året runt. Vid säsongshämtning baseras kostnaden på taxan ovan. Rörlig avgift tas ut för den del av året som hämtning sker. Hel grundavgift tas ut och faktureras efter avslutad säsongshämtning. Startavgift för säsongshämtning (inklusive utställning och hemtagning av behållare) är 500 kronor per kärl eller 1 000 kronor per storbehållare (container).

Abonnemang - storbehållare (container)

 • Containerhyra, tömning och behandlingsavgift ingår i avgiften
 • Utställning av container kostar 1 000 kronor
 • Grundavgift tillkommer i avgiften
Vippcontainer volym 26 tömningar per år 52 tömningar per år Extra tömning
4 kubikmeter 21 008 kronor 42 016 kronor 1 200 kronor
6 kubikmeter 31 512 kronor 63 024 kronor 1 800 kronor
8 kubikmeter 42 016 kronor 84 032 kronor 2 400 kronor

Abonnemang - bottentömmande behållare 

 • Tömning och behandlingsavgift ingår i avgiften  
 • Grundavgift tillkommer i avgiften
 • Behållaren bekostas och ägs av kunden
Volym behållare 26 tömningar per år 52 tömningar per år Extra tömning
1 kubikmeter 5 200 kronor 10 400 kronor 300 kronor
2 kubikmeter 10 400 kronor 20 800 kronor 600 kronor
3 kubikmeter 15 600 kronor 31 200 kronor 900 kronor
5 kubikmeter 26 000 kronor 52 000 kronor 1 500 kronor

Abonnemang - lastväxlarcontainer och komprimator 

 • Tömning ingår i avgiften  
 • Behandlingsavgift med 1 040 kronor per ton för brännbart avfall tillkommer
 • Grundavgift tillkommer i avgiften
 • Behållaren bekostas och ägs av kunden 
Volym behållare 52 tömningar per år Extra tömning
Lastväxlarcontainer, 9-30 kubikmeter 56 000 kronor 1 300 kronor
Komprimator, 0-30 kubikmeter 66 000 kronor 1 300 kronor
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.