Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ny avfallstaxa från 1 januari 2018

Den 18 december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny avfallstaxa att börja gälla från och med 1 januari i år. Här kan du läsa några av nyheterna i taxan.

Sophämtning

I avfallstaxan finns alla avgifter för de renhållningstjänster vi har för dig. För att kunna ge god service till dig, förbättra arbetsmiljön för personalen som arbetar med avfall och minska belastningen på miljön, har justeringar gjorts i taxan. Bland annat höjs avgiften för hämtning av hushållsavfall och latrin med cirka 4 procent och slamtömning på fastlandet med 200 kronor. De nya avgifterna hittar du på länkarna. 

Höjd avgift för slamtömning på fastlandet

Avgiften för slamtömning på fastlandet justeras och höjs med 200 kronor. I avfallstaxan som började gälla 1 oktober 2016 hade avståndet för att behöva betala för extra slangdragning ändrats från 30 till 10 meter. För att kompensera ändringen sänktes avgiften för slamtömning med 200 kronor. Kort därefter togs ett nytt beslut att avståndet skulle ändras tillbaka till 30 meter men den sänkta avgiften för slamtömning höjdes inte tillbaka. Årets höjning med 200 kronor innebär alltså att avgiften är i samma nivå som 2016.

Avgift för extra slangdragning efter 10 meter vid tömning av slam och fett från 1 januari 2019 (nästa år)

Från och med 1 januari 2019 tas avgift ut för extra slangdragning redan efter 10 meter (nu efter 30 meter). Det innebär att, om avståndet mellan slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats och slamanläggning/fettavskiljare är mer än 10 meter, tas en avgift ut på 190 kronor per 10 meter. En åtgärd för att undvika extra slangdragning kan vara att anordna en sugledning. Här kan du läsa mer om sugledning och extra slangdragning 2019.  

Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor eller andra markområden för att på så sätt komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas. Den kör endast på hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tunga fordon. 

Höjd avgift för gångavstånd vid latrinhämtning

Avgiften för gångavstånd vid latrinhämtning har höjts. I skärgården tas avgift för gångavstånd vid latrinhämtning och sophämtning ut efter 20 meter. Under sommaren 2017 har vi gjort en ny inventering av avstånden för de fastigheter som har skärgårdshämtning. Vi kommer därmed att fakturera för det faktiska avståndet i enlighet med avfallstaxan. Information om gångavstånd och avgifterna hittar du på sidorna om latrinhämtning och sophämtning.

Abonnemang då matavfallsinsamling införs i ett område

Taxan innehåller nya abonnemang med avgifter för avfallshämtning för de med fastighet i område där matavfallsinsamling framöver införs. De som då väljer att inte sortera ut matavfallet, som är ett mindre bra miljöalternativ, får en rörlig avgift som är dubbelt så hög jämfört med de som sorterar ut matavfallet. Här kan du läsa mer om matavfallsinsamlingen. 

Abonnemang för trädgårdsavfall

Abonnemanget erbjuds och kan beställas först när matavfallsinsamling införs i ett område. Tjänsten innebär hämtning av trädgårdsavfall i 370-literskärl, 7 gånger per år enligt schema mellan 1 april – 30 oktober. Abonnemanget kommer att kosta 500 kronor per år enligt nu gällande taxa.

Taxan i sin helhet

Här kan du läsa den nya avfallstaxan gällande från 2018-01-01 i sin helhet.

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.