Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Om matavfallsinsamling och rötning

Vi uppdaterar sidan löpande med fler frågor och svar så snart vi har ny information som kan vara intressant för dig att känna till.

En hel del information kring matavfallsinsamlingen har vi redan skickat till dig i informationsbrev. Saknar du någon information i breven kanske du hittar svar på din fråga på denna sida.

Varför ska Norrtälje kommun börja med matavfallsinsamling?

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. Det är alltså hög tid att komma igång med den separata insamlingen av matavfall även i vår kommun!

Är det vanligt med matavfallsinsamling?

Ja, drygt 200 av Sveriges 290 kommuner sorterar redan ut matavfall. 

När börjar matavfallsinsamlingen i Norrtälje kommun?

Under hösten 2018 börjar insamlingen och vi inför den områdesvis. Insamling kommer inte ske på öar utan bro- och bilfärjeförbindelse. I dagsläget kan vi inte erbjuda insamling i dessa områden på grund av att det inte innefattas i nuvarande entreprenad för avfallshämtningen. Abonnenter i dessa områden som efter överenskommelse med renhållningsavdelningen har flyttat sin avfallsbehållare till fastlandet kommer däremot att erbjudas hämtning av matavfall. 

När kommer införandet vara klart?

Vi räknar med att vara klara med införandet i hela kommunen under 2019 (undantaget öar utan bro- och bilfärjeförbindelse, läs ovan). 

När börjar hämtning av matavfall i mitt område?

I vilken ordning respektive område kommer få sitt matavfallskärl för att börja sortera beslutas om under våren 2018 och kommer då att meddelas under Senaste nytt. Du kommer även få information från oss cirka 2-3 månader innan matavfallsinsamlingen införs i ditt område.

Vad händer med matavfallet efter insamlingen?

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det rötas och blir biogas och biogödsel. 

Varför bör jag sortera ut matavfall?

Matavfall innehåller energi och om vi sorterar ut det kan energin tas omhand genom rötning och bli biogas och biogödsel. Biogas fungerar som bränsle för till exempel bilar och bussar, har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir biogas bildas även biogödsel, som kan ersätta konstgödsel på åkermarker när ny mat odlas. Om du lägger matavfallet i soppåsen som går till förbränning, går energin matavfallet innehåller upp i rök. Om du i stället sorterar ut matavfallet bidrar du till att förbättra vår miljö och att vi får renare luft och åkermarker. 

Vad innebär det att matavfallet rötas?

Rötning är en naturlig process där organiskt material (så som växtrester, matrester och liknande naturligt material som lätt bryts ner) äts upp av mikroorganismer som trivs i en syrefri miljö. Till skillnad från kompostering tar rötning vara på både näringen och energin i avfallet. Vid kompostering tas endast näringen tillvara (förutsatt att kompostjorden används för odling).
På Avfall Sveriges webbsida kan du läsa mer om rötning.

Måste jag sortera ut mitt matavfall? 

Nej, det kommer inte vara tvingande att sortera ut matavfallet men du gör ett bra miljöval om du låter oss samla in det i stället för att slänga det tillsammans med ditt brännbara hushållsavfall och låta energin i matavfallet bara gå upp i rök. Du får även en lägre avgift för hämtning av restavfallet än om du inte sorterar ut matavfallet. Avgifter för avfallshämtning beroende på om du sorterar ut matavfallet eller inte.

Hur gör jag om jag inte vill sortera ut matavfall?

Cirka 2-3 månader innan matavfallsinsamling införs i ditt område får du information om hur och när du ska meddela oss. Vi kan i dagsläget inte ta emot ditt önskemål då detta berör cirka 35 000 småhus och cirka 900 verksamheter/flerbostadshus som behöver hanteras områdesvis och systematiskt. 

Blandas inte matavfallet med restavfallet när det hämtas?

Nej, olika typer av avfall blandas aldrig med varandra. När kärlen för matavfall töms samtidigt med restavfallet använder vi tvåfacksbilar med skilda fack för matavfall och restavfall. Det gör att vi kan hämta olika typer av avfall samtidigt.

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.