Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om matavfallsinsamlingen

Här får du svar på frågor om bland annat varför och när vi inför matavfallsinsamling, vad som händer med matavfallet samt miljönyttan med att matavfallssortera.

Biogasbuss.

Varför börjar Norrtälje kommun med matavfallsinsamling?

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast under 2020. 

Vad händer med matavfallet efter insamlingen?

Matavfallet rötas i en biogasanläggning i Uppsala och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermarker där ny mat odlas. Mat blir till ny mat!

När börjar matavfallsinsamlingen?

Vi startade insamlingen områdesvis oktober 2018. Vårt mål är att alla under 2020 ska ha fått sitt matavfallskärl för att kunna sortera ut matavfallet. Insamling av matavfall kommer inte att ske från öar utan bro- och bilfärjeförbindelse. 

När börjar insamlingen av matavfall i mitt område?

På länken nedan kommer du vidare till vår karta där du kan se områden matavfallsinsamling har införts i och när införandet beräknas i övriga områden.

Senaste nytt kring matavfallsinsamlingen

För att få ut matavfallskärl i snabbare takt till alla har vi från och med januari 2020 ändrat rutinen kring utställningen. Den nya rutinen innebär att vi inte kommer att skicka hem information till hushållen innan matavfallskärl levereras till fastigheten. När du får ditt kärl plockar du upp startkitet som är placerat i kärlet och börjar omgående att sortera ut allt matavfall enligt anvisningarna som följer med i kärlet.

Måste jag sortera ut matavfallet?

Bor du i småhus kommer det inte vara tvingande att sortera ut matavfallet, men om du inte gör det får du en betydligt högre avgift för avfallshämtningen då det är ett mindre bra miljöval. 

Avgifter för avfallshämtning beroende på om du sorterar ut matavfallet eller inte 

Detta gäller för dig som bor i flerbostadshus

Får jag som bor i småhus kompostera matavfallet i stället för att sortera ut det i matavfallskärl för hämtning?

Ja det går bra, men du betalar samma avgift för din avfallshämtning oavsett om du sorterar ut i matavfallskärl eller i egen kompost. om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om. 

Att kompostera matavfall

Det kan vara bra att känna till att, om du istället låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling). För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att låta oss samla in det än att kompostera det.

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.