Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specifikt för flerbostadshus

Här får du svar på frågor som gäller specifikt för flerbostadshus.

Flerbostadshus i bakgrunden.

När och hur får jag information om matavfallsinsamling i huset jag bor i?

Innan matavfallsinsamling införs i ett område har renhållningsavdelningen kontakt med hyresvärdar/bostadsrättsföreningar. De är de som beslutar om matavfallssortering ska införas i fastigheten och ansvara för att ordna möjlighet till insamling för de boende. De är även de som ansvarar för att informera sina hyresgäster/bostadsrättsägare om matavfallssortering ska införas i fastigheten, när det införs och hur det kommer att gå till. Hyresvärd/bostadsrättsförening kan beställa utan kostnad från renhållningsavdelningen förslag på färdig information att dela ut till sina hushåll.

Måste jag som bor i lägenhet sortera ut matavfall?

Det är din hyresvärd/bostadsrättsförening som beslutar om boende i huset ska sortera ut matavfall eller inte. De som väljer att inte införa matavfallssortering, som är ett mindre bra miljöval, kommer få en betydligt högre avgift för avfallshämtningen vilket i slutändan kan komma att påverka hyrorna/avgifterna.

Kan jag som hyr lokal för verksamhet också sortera ut matavfall?

Om du hyr lokal för din verksamhet kontaktar du fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för besked om matavfallsinsamling planeras införas i fastigheten och hur den i så fall kommer ordnas. 

Vem kan jag som hyresvärd eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening ha kontakt med kring insamlingen av matavfall?

Fram till dess att matavfallsinsamlingen är igång i ert område behöver vi på renhållningsavdelningen ha en kontaktperson från er som vi kan ha kontakt med kring hur insamlingen ska lösas för fastigheten, behållare, tömningsmöjlighet med mera. Har ni inte redan meddelat oss en kontaktperson är vi tacksamma om ni gör det snarast via e-postadressen nedan. Meddela oss: kontaktperson och dennes adress, e-postadress, telefon dagtid samt fastighetsbeteckning och adress på fastigheten/fastigheterna. 

Kontaktperson för matavfallsinsamlingen mejlas till: matavfall@norrtalje.se

Vilka kärl/behållare kan flerbostadshus ha?

140-liter är den enda storleken på matavfallskärl som erbjuds för utsortering av matavfall. Större kärl blir för tunga att hantera för tömningspersonalen. I samråd med renhållningsavdelningen kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas. Dessa bekostar ni själva.

Läs mer om matavfallskärlet

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med renhållningsavdelningen för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig för att ni ska få den lägre avgiften (taxan för sorterat avfall) för avfallshämtningen.

Läs mer om avgifter vid matavfallssortering

Hur många kärl behövs?

För att få den lägre avgiften (taxan för sorterat avfall) för avfallshämtningen bör det finnas 1 matavfallskärl (140 liter) per 15 lägenheter. För att räkna ut hur många kärl ni behöver kan man schablonmässigt räkna med att ett standardhushåll (2,5 personer) producerar ungefär 6,25 liter matavfall i veckan. 

6,25 liter/hushåll x 15 lägenheter = 94 liter/veckan. Matavfallskärlet rymmer 140 liter.

Det kan vara svårt att avgöra hur många kärl som kommer att behövas. Det går därför alltid bra att i efterhand beställa fler kostnadsfria kärl eller, om matsvinnet är litet i huset, att vi plockar hem kärl som blir överflödiga.

Var och hur ska kärlet/behållaren stå?

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. 

Utrymme renhållningsfordon behöver

Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen

Kan en tankbil hämta matavfall som är malt med avfallskvarn?

Ja, men inköp och installation av kvarn står fastighetsägaren/styrelsen för. Har ni planer på att installera en matavfallskvarn bör ni först rådgöra med oss på renhållningsavdelningen avseende tillgängligheten för tömning.

Hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtningen följer intervallet i det abonnemang flerbostadshuset har för hämtning av restavfallet.

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.