Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Specifikt för flerbostadshus

Här får du svar på frågor som gäller specifikt för flerbostadshus.

Lägenheter i Grind

Samtliga hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har sedan tidigare fått information om att matavfallsinsamling kommer införas områdesvis i kommunen. Här kan du ta del av breven med information om kommande matavfallsinsamling i flerbostadshus.

När och hur får jag information om matavfallsinsamling i huset jag bor i?

Innan matavfallsinsamling införs i ett område har renhållningsavdelningen kontakt med hyresvärdar/bostadsrättsföreningar i området. De är de som beslutar om matsortering ska införas i fastigheten och ansvara för att ordna möjlighet till insamling för de boende. De är även de som ansvarar för att informera sina hyresgäster/bostadsrättsägare om matsortering ska införas i fastigheten, när det införs och hur det kommer att gå till.

Måste jag som bor i lägenhet sortera ut matavfall?

Det är din hyresvärd/bostadsrättsförening som beslutar om de boende i huset ska sortera ut matavfall eller inte. De hyresvärdar/bostadsrättsföreningar som väljer att fastigheten inte ska ha matavfallsinsamling, som är ett mindre bra miljöval, kommer få en betydligt högre avgift för avfallshämtningen vilket i slutändan kan komma att påverka hyrorna/avgifterna.

Kan jag som hyr lokal för verksamhet också sortera ut matavfall?

Om du hyr lokal för din verksamhet kontaktar du fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för besked om matavfallsinsamling planeras införas i fastigheten och hur den i så fall kommer ordnas. 

Vem kan jag som hyresvärd eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening ha kontakt med kring insamlingen av matavfall?

Fram till dess att matavfallsinsamlingen är igång i ert område behöver vi på renhållningsavdelningen ha en kontaktperson för er fastighet/fastigheter som vi kan ha kontakt med kring hur insamlingen ska lösas för fastigheten/fastigheterna, behållare, tömningsmöjlighet med mera. Har ni inte redan meddelat oss en kontaktperson är vi tacksamma om det sker snarast via e-postadress: matavfall@norrtalje.se. Meddela oss; kontaktperson och dennes adress, e-postadress, telefon dagtid samt fastighetsbeteckning och adress på er fastighet/er. 

Vilka kärl/behållare kan flerbostadshus ha?

140-liter är den enda storleken på kärl som erbjuds för utsortering av matavfall. Större kärl blir för tunga att hantera för tömningspersonalen. Här kan ni läsa mer om matavfallskärlet. I samråd med renhållningsavdelningen kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas för flerbostadshus. Dessa bekostar ni själva.

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med renhållningsavdelningen för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig för att ni ska få taxan för sorterat avfall.

Hur många kärl behövs?

För att få taxan sorterat avfall bör det finnas 1 matavfallskärl (140 liter) per 15 lägenheter. För att räkna ut hur många kärl ni behöver kan man schablonmässigt räkna med att ett standardhushåll (2,5 personer) producerar ungefär 6,25 liter matavfall i veckan. 

6,25 liter/hushåll x 15 lägenheter = 94 liter/veckan. Matavfallskärlet rymmer 140 liter.

Det kan vara svårt att avgöra hur många kärl som kommer att behövas. Det går därför alltid bra att i efterhand beställa fler kostnadsfria kärl eller, om matsvinnet är litet i huset, att vi plockar hem kärl som blir överflödiga.

Var och hur ska kärlet/behållaren stå?

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. Här kan du se vilket utrymme renhållningsfordonet behöver.

Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall.

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen. Läs gärna Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen för idéer och vägledning.

Har ni funderingar kring behållare, utrymme för avfallshantering, tillgänglighet för tömning är ni välkomna att rådgöra med oss på renhållningsavdelningen, ni når oss via Kontaktcenter

Kan en tankbil hämta matavfall, som är malt med avfallskvarn, från  flerbostadshus?

Ja, men inköp och installation av kvarn står fastighetsägaren/styrelsen för. Har ni planer på att installera en matavfallskvarn bör ni först rådgöra med oss på renhållningsavdelningen avseende tillgängligheten för tömning.

Hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtningen följer intervallet i det abonnemang flerbostadshuset har för hämtning av restavfallet.

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.