Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specifikt för flerbostadshus

Här finns information kring matavfallsinsamling som gäller för flerbostadshus.

Flerbostadshus i bakgrunden.

Hyresvärd/bostadsrättsförening behöver höra av sig för att komma i gång med matavfallssorteringen

Har ni ännu inte kommit i gång med matavfallsinsamlingen behöver bostadsrättsföreningen eller hyresvärd snarast lämna kontaktuppgifter till den vi kan ha som kontaktperson för att diskutera hur insamlingen ska lösas för fastigheten/fastigheterna. Meddela oss på länken nedan: kontaktperson, dennes adress och e-postadress, telefon dagtid samt fastighetsbeteckning och adress på fastigheten/fastigheterna.

Kontaktperson för matavfallsinsamlingen mejlas till: matavfall@norrtalje.se

När och hur får jag information om matavfallsinsamling i huset jag bor eller har verksamhet i?

Innan matavfallsinsamling införs har vi kontakt med hyresvärden/bostadsrättsföreningen som ansvarar för att ordna möjlighet till insamling i huset/området. De är även den som ansvarar för att informera de boende, eller företag som hyr lokal, när matavfallsinsamlingen införs och hur det kommer att gå till. 

Måste jag som bor i lägenhet eller hyr lokal sortera ut matavfall?

Det är din hyresvärd/bostadsrättsförening som beslutar om matavfallssortering ska införas i huset/området eller inte. 

Vilka kärl/behållare kan flerbostadshus ha?

140 liter är den enda storlek på matavfallskärl som erbjuds. I samråd med renhållningsavdelningen kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas. Dessa bekostar ni själva.

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med oss på renhållningsavdelningen för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig.

Hur många kärl behövs?

För att få den lägre avgiften (taxan för sorterat avfall) bör det finnas 1 matavfallskärl (140 liter) per 15 lägenheter. För att räkna ut hur många kärl ni behöver kan man schablonmässigt räkna med att ett standardhushåll (2,5 personer) producerar ungefär 6,25 liter matavfall i veckan. 

6,25 liter/hushåll x 15 lägenheter = 94 liter/veckan. Ett matavfallskärl rymmer 140 liter.

Var och hur ska kärlet/behållaren stå?

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. 

Utrymme renhållningsfordon behöver

Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen

Hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtningen följer intervallet i det abonnemang flerbostadshuset har för hämtning av restavfallet.

Mer information kring matavfallssortering
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.