Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kärl för matavfall

Vi uppdaterar sidan löpande med fler frågor och svar så snart vi har ny information som kan vara intressant för dig att känna till.

En hel del information kring matavfallsinsamlingen har vi redan skickat till dig i informationsbrev. Saknar du någon information i breven kanske du hittar svar på din fråga på denna sida.

Vilken typ av kärl ska matavfallet läggs i?

Alla kommer att erbjudas ett särskilt matavfallskärl på 140 liter. Kärlet är cirka 107 centimeter högt, 50 centimeter brett och 55 centimeter djupt. Det är utformat med hjul och draghandtag.  Kärl på 140 liter är den enda storleken som erbjuds för matavfall. Flerbostadshus och verksamheter kan efter samråd med renhållningsavdelningen välja större behållare.

Här kan du läsa vad som gäller specifikt för flerbostadshus
Här kan du läsa vad som gäller specifikt för verksamheter

Betalar jag något extra för kärlet?

Nej, kärl i önskat antal och leveransen till fastigheten ingår i abonnemanget. 

Hur och när får jag kärl för matavfall?

Kärlen kommer att ställas ut av vår entreprenör. Cirka 2-3 månader innan matavfallsinsamlingen införs i ditt område får du information om när vi börjar ställa ut kärlen. Du behöver inte vara hemma/på plats för att ta emot det.

Vem äger kärlet?

Det är kommunen som äger kärlet. Om kärlet går sönder eller försvinner behöver du ersätta kommunen för att leverera ett nytt kärl. 

Kommer kärl att ställas ut till alla?

Nej, inte till de som framöver meddelar oss att de inte vill sortera ut matavfall. Inte heller till fastigheter på öar utan bro- och bilfärjeförbindelse då dessa områden i dagsläget inte kan erbjudas matavfallsinsamling. 

Cirka 2-3 månader innan matavfallsinsamlingen införs i ditt område får du information om hur och när du meddelar att du inte vill sortera ut matavfallet. Du kan inte redan nu meddela oss ditt önskemål. 

Var och hur ska kärlen stå?

Har du ett småhus ska matavfallskärlet placeras alldeles intill ditt gröna kärl för restavfall

  • Kärlen ska vara lättillgängliga, det vill säga, stå på ett plant och hårdgjort underlag utan trånga passager, växtlighet eller andra hinder som försvårar arbetet för hämtpersonalen. 
  • Eftersom avfall är lättantändligt och brinner bra bör du placera dina kärl minst 2-3 meter från byggnad eller brännbart material. Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats
  • Placera dina kärl högst 10 meter från lämplig uppställningsplats för renhållningsfordon för att slippa avgift för gångavstånd. Ju närmare uppställningsplatsen desto mer underlättar du arbetet för hämtpersonalen, något som uppskattas mycket.

Tips!
Matavfallskärlet väger lite mindre än kärlet för restavfallet och kan därför lättare blåsa omkull. Har du problem med att nuvarande kärl är utsatt för blåst kan det vara bra att se över placeringen. En enkel hemmabyggd ställning kan även hindra kärlen från att blåsa omkull eller rulla iväg. Tänk på att ställningens mått på bredden inte får vara för exakt och att underlaget ska vara i samma nivå som marken. Hämtpersonalen ska enkelt, snabbt och utan precision kunna hämta och ställa tillbaka kärlen. 

Exempel på enkel hemmabyggd ställning för avfallskärl

Här kan du läsa vad som gäller specifikt för flerbostadshus
Här kan du läsa vad som gäller specifikt för verksamheter

Jag bor i småhus och har inte utrymme för ett kärl till. Hur gör jag?

Om det inte finns plats där det befintliga kärlet för hushållsavfallet i dag är placerat kanske det finns en annan lämplig plats enligt beskrivningen ovan med utrymme för båda kärl. Tänk på att meddela renhållningsavdelningen den nya placeringen. Hämtpersonalen behöver veta att du har flyttat dina kärl. 

Om du flyttar kärlen - tänk på att en avgift för gångavstånd tas ut om avståndet mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och kärlen överstiger 10 meter.

Kan jag som bor i småhus dela kärl med mina grannar?

Ja, upp till 3 grannar kommer att kunna dela på 1 matavfallskärl. Samma grannar kan även välja att:

  • dela på 1 kärl för restavfall
  • 2 delar på 1 kärl för restavfall och den 3:e fastighetsägaren har ett eget kärl för restavfall
  • var och en har ett eget kärl för restavfall

En förutsättning för att vi ska medge delat kärl är att samtliga hushåll sorterar ut allt matavfall som uppkommer i respektive hushåll, året om, och att avfallsmängden ryms i kärlen både för matavall och restavfall. Ni ska även vara närbelägna gränsgrannar eller ha en gemensam hämtplats för kärlen som är godkänd av renhållningsavdelningen. Vid delat kärl betalar respektive fastighetsägare hela sin fasta grundavgift. Den rörliga avgiften för det abonnemang ni väljer fördelas enligt ert önskemål. 

Cirka 2-3 månader innan insamling av matavfall införs i ditt område får du information om hur och när du anmäler om du vill dela kärl med granne. Du kan inte redan nu anmäla det. 

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.