Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matavfallskärlet

Här får du svar på frågor om matavfallskärlet, bland annat när du får det, hur det ska vara placerat och om du kan dela det med en granne.

Vilken typ av kärl ska matavfallet läggs i?

  • Matavfallet ska läggas i kommunens gråa matavfallskärl, 140 liter
  • Kärl och leverans av kärlet till fastigheten ingår i avgiften för sopabonnemanget
  • Det är kommunen som äger kärlet
  • Kärlet är cirka 107 centimeter högt, 50 centimeter brett och 55 centimeter djupt
  • Kärlet är utformat med hjul och draghandtag
  • Flerbostadshus och verksamheter kan efter samråd med renhållningsavdelningen välja större behållare än matavfallskärl

Varför är kärlet grått och inte brunt som i de flesta andra kommuner?

Norrtälje kommun har valt matavfallskärl i grå färg eftersom det är tillverkat av högre andel återvunnen plast än det bruna kärlet.

När får jag som bor i småhus mitt matavfallskärl?

På länken kan du läsa mer om vår karta som visar planerad utställning av matavfallskärl.
Senaste nytt kring matavfallsinsamlingen

Kan jag som bor i småhus dela kärl med granne?

Ja, det går bra. Att dela matavfallskärl 

Var och hur ska kärlen stå?

Har du ett småhus ska matavfallskärlet placeras bredvid ditt gröna sopkärl. 

  • Kärlen ska stå väl synligt på ett plant och hårdgjort underlag och utan några hinder som försvårar arbetet för hämtpersonalen. 
  • Placera kärlen högst 10 meter från sopbilens uppställningsplats för att slippa avgift för gångavstånd.
  • Har du tömning endast del av året bör du ställa undan dina kärl på en skyddad plats under den del av året du inte vistas på fastigheten. Detta för att de inte ska skadas av exempelvis plogbil eller annat fordon om de skulle blåsa omkull.
  • Eftersom avfall är lättantändligt och brinner bra bör du placera kärlen minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material. Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats

Tips för att kärl inte ska blåsa omkull

Matavfallskärlet väger lite mindre än sopkärlet och kan därför lättare blåsa omkull. Har du problem med att nuvarande kärl är utsatt för blåst kan det vara bra att se över placeringen. Kontakta renhållningsavdelningen via Kontaktcenter, telefon 0176 710 00, innan du flyttar kärlen för att få den nya placeringen godkänd. 

En enkel hemmabyggd ställning kan även hindra kärlen från att blåsa omkull eller rulla iväg. Tänk på att ställningens mått på bredden inte får vara för exakt och att underlaget ska vara i samma nivå som marken. Hämtpersonalen ska enkelt, snabbt och utan precision kunna hämta och ställa tillbaka kärlen. Nedan ser du exempel på en enkel hemmabyggd ställning för kärl.

Här kan du läsa vad som gäller specifikt för flerbostadshus

Här kan du läsa vad som gäller specifikt för verksamheter

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.