Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Specifikt för verksamheter

Vi uppdaterar sidan löpande med fler frågor och svar så snart vi har ny information som kan vara intressant för dig att känna till.

På denna sida har vi samlat frågor och svar som gäller specifikt för verksamheter. Generella frågor och svar som gäller alla finns på övriga sidor om frågor och svar.

En hel del information kring matavfallsinsamlingen har vi redan skickat till er i informationsbrev. Saknar ni någon information i breven kanske ni hittar svar på era frågor på denna sida.

Kan jag som hyr lokal för verksamhet/företag också sortera ut matavfall?

Om du hyr lokal för din verksamhet/företag kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för besked om matavfallsinsamling planeras införas i fastigheten och hur den i så fall kommer ordnas. 

Hur vet jag som fastighetsägare/styrelse/ledning hur jag ska gå tillväga?

Under vecka 6-7 (2018) får ni vårt 2:a informationsbrev om kommande matavfallsinsamling. I brevet bjuder vi även in till informationsmöte där vi berättar om insamling av matavfall från verksamheter/företag och svarar på frågor. Inbjudan riktar sig till fastighetsägare/styrelse/ledning. Här kan ni läsa informationsbrevet med inbjudan, tänk på att välja rätt brev! 

Vem kan jag som fastighetsägare/styrelse/ledning ha kontakt med kring insamlingen av matavall?

Fram till dess att matavfallsinsamlingen är igång i ert område behöver vi på renhållningsavdelningen ha en kontaktperson för er verksamhet som vi kan ha kontakt med kring hur insamlingen ska lösas för verksamheten, behållare, tömningsmöjlighet med mera. Har ni inte redan meddelat oss en kontaktperson är vi tacksamma om ni snarast gör det via e-postadress: infomote@norrtalje.se. Meddela; kontaktperson och dennes adress, e-postadress, telefon dagtid samt fastighetsbeteckning och adress på er fastighet/er. 

Vilka kärl/behållare kan verksamheter ha?

Vilken storlek och typ av behållare er verksamhet behöver beror helt på vilken typ av verksamhet ni har. Är det ett kontor blir matavfallet mycket litet. Är det en matbutik eller restaurang blir det desto mer, individuella beräkningar måste göras. 

Vi erbjuder utan kostnad endast kärl på 140-liter för utsortering av matavfall. Större kärl blir för tunga för hämtpersonal att hantera. Här kan ni läsa mer om matavfallskärlet. I samråd med renhållningsavdelningen kan större behållare än kärl, typ bottentömmande behållare, godkännas för verksamheter som har mycket matavfall. Dessa bekostar ni själva.

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med renhållningsavdelningen för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräckligt stor för att ni ska få taxan för sorterat avfall.

Vad gäller för matbutiker, restauranger, storkök och andra verksamheter som bereder livsmedel?

Dessa verksamheter behöver betala en avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få taxan för sorterat avfall (lägre avgift för hämtning av restavfallet) är att ni har en behållare för matavfall på minst 140 liter på 330 liter restavfall.

I vårt informationsbrev 2 om matavfallsinsamlingen framgår vilka avgifter som kommer gälla om matavfallet sorteras ut eller inte. Brevet får ni via posten under vecka 6-7, 2018. Här kan ni även läsa informationsbrev 2, tänk på att välja rätt brev! 

Vad gäller för övriga verksamheter?

Övriga verksamheter betalar ingen avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få taxan för sorterat avfall (lägre avgift för hämtning av restavfallet) är att allt matavfall som uppkommer i verksamheten sorteras ut för hämtning. Antal matavfallskärl ni behöver beror på vilken typ av verksamhet ni har. Det lättaste är att redan nu sortera ut på prov för att se vilka mängder det blir.

I vårt informationsbrev 2 om matavfallsinsamlingen framgår vilka avgifter som kommer gälla om matavfallet sorteras ut eller inte. Brevet får ni via posten under vecka 6-7, 2018. Här kan ni även läsa informationsbrev 2, tänk på att välja rätt brev! 

Var och hur ska kärlet/behållaren stå?

Beroende på hur mycket matavfall ni har kan det utrymme som idag finns avsatt för avfall vara tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall.

Om ni anordnar ett separat utrymme för matavfallskärlen eller samlar in matavfallet i annan behållare, är det viktigt att utrymme finns för en fungerande avfallshämtning utifrån tillgänglighet, arbetsmiljö och brandskydd. Idéer och vägledning får ni i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Har ni funderingar kring behållare, utrymme för avfallshantering, tillgänglighet för tömning är ni välkomna att rådgöra med oss på renhållningsavdelningen, ni når oss via Kontaktcenter

Kan en tankbil hämta matavfall, som är malt med avfallskvarn, från verksamheter?

Ja, men inköp och installation av kvarn står verksamhetsutövaren/fastighetsägaren för. Har ni planer på att installera en matavfallskvarn bör ni först rådgöra med oss på renhållningsavdelningen avseende tillgängligheten för tömning. 

Hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtningen följer intervallet i det abonnemang verksamheten har för hämtning av restavfallet.

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.