Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specifikt för verksamheter

Här finns information om matavfallsinsamling som gäller för verksamheter.

Restauranganställda arbetar.

Verksamhet behöver höra av sig för att komma i gång med matavfallssorteringen

Har din verksamhet ännu inte kommit i gång med matavfallssortering behöver du snarast lämna kontaktuppgifter till den vi kan ha som kontaktperson för att diskutera hur insamlingen ska lösas för verksamheten. Meddela oss på länken nedan: kontaktperson, dennes adress och e-postadress, telefon dagtid samt fastighetsbeteckning och adress på fastigheten verksamheten bedrivs i. 

Kontaktperson för matavfallsinsamlingen mejlas till: matavfall@norrtalje.se

Jag hyr min lokal - kan jag också sortera ut matavfall?

Om du hyr lokal för din verksamhet kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för besked om matavfallsinsamling ska införas i fastigheten och hur den i så fall kommer ordnas. 

Vilka kärl eller behållare kan verksamheter ha?

Vilken storlek och typ av behållare er verksamhet behöver beror helt på vilken typ av verksamhet ni har. Är det ett kontor blir matavfallet litet. Är det en matbutik eller restaurang blir det desto mer, individuella beräkningar måste göras. 

Vi erbjuder utan kostnad kärl på 140 liter för utsortering av matavfall. I samråd med renhållningsavdelningen kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas för verksamheter som har mycket matavfall. Dessa bekostar ni själva. 

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med renhållningsavdelningen för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig.

Vad gäller för verksamheter som serverar/hanterar större mängd livsmedel?

Dessa verksamheter betala en avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få den lägre avgiften för sophämtningen (taxan för sorterat avfall) är att ni har en behållare för matavfall på minst 140 liter på 330 liter restavfall

Vad gäller för övriga verksamheter?

Övriga verksamheter betalar ingen extra avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få den lägre avgiften för sophämtningen (taxan för sorterat avfall) är att allt matavfall sorteras ut för hämtning. 

Var och hur ska kärlet/behållaren stå?

Beroende på hur mycket matavfall ni har kan det utrymme som idag finns avsatt för avfall vara tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall

Om ni anordnar ett separat utrymme för matavfallskärlen eller samlar in matavfallet i annan behållare, är det viktigt att utrymme finns för en fungerande avfallshämtning utifrån tillgänglighet, arbetsmiljö och brandskydd. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen

Kan en tankbil hämta matavfall som är malt med avfallskvarn?

Har ni planer på att installera en matavfallskvarn bör ni först rådgöra med oss på renhållningsavdelningen avseende tillgängligheten för tömning.

Hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtningen följer intervallet i det abonnemang verksamheten har för hämtning av restavfallet.

Mer information kring matavfallssortering
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.