Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgift och abonnemang

Vi uppdaterar sidan löpande med fler frågor och svar så snart vi har ny information som kan vara intressant för dig att känna till.

En hel del information kring matavfallsinsamlingen har vi redan skickat till dig i informationsbrev. Saknar du någon information i breven kanske du hittar svar på din fråga på denna sida.

Kommer avgiften för hämtning av hushållsavfallet förändras när matavfallsinsamling införs?

Ja, enligt den nya avfallstaxan som gäller från 1 januari 2018 ändras avgifterna för hämtning av hushållsavfall i de område där matavfallsinsamling införs. Det gäller för såväl hushåll i småhus och flerbostadshus som verksamheter/företag.

Taxa för sorterat avfall - för de som sorterar ut allt matavfall
De som väljer att sortera ut allt matavfall, året om, för hämtning gör ett bra miljöval och får taxan för sorterat avfall. Det innebär att man betalar ingen avgift för hämtning av matavfallet och får en lägre rörlig avgift för hämtning av restavfallet än de som inte sorterar ut matavfallet. Undantag finns för flerbostadshus och vissa verksamheter, läs nedan.

Taxa för osorterat avfall - för de som inte sorterar ut allt matavfall
De som väljer att INTE sortera ut allt matavfall, året om, för hämtning gör ett mindre bra miljöval och får taxan för osorterat avfall. Det innebär att man betalar dubbelt så hög rörlig avgift för hämtning av hushållsavfallet än de som sorterar ut matavfallet för hämtning.

Flerbostadshus
För att flerbostadshus ska få en lägre avgift för hämtning av restavfallet (taxan för sorterat avfall) ska det finnas 1 matavfallskärl per 15 lägenheter. Här kan du läsa mer om vad som gäller specifikt för flerbostadshus

Vissa verksamheter betalar för hämtning av matavfall
Matbutiker, restauranger, storkök och andra verksamheter som bereder livsmedel behöver 
betala en avgift för hämtning av matavfall. För att dessa verksamheten ska få en lägre avgift för hämtning av restavfallet (taxan för sorterat avfall) ska det på 330 liter restavfall finnas en behållare/kärl för matavfall på minst 140 liter. Här kan du läsa mer om vad som gäller specifikt för verksamheter 

Se avgifterna i informationsbrev 2

I vårt informationsbrev 2 om matavfallsinsamlingen framgår vad avgiften blir om matavfallet sorteras ut eller inte. Brevet får du via posten under vecka 6-7, 2018. Här kan du även läsa informationsbrev 2, tänk på att välja rätt brev!

Kan jag som bor i småhus kompostera i stället för att sortera ut matavfall för hämtning? 

Ja, men för att få taxan för sorterat avfall, se ovan, gäller följande;

  • Du ska kompostera allt matavfall som upkommer på fastigheten året om.
  • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
  • Du ska ha ett skriftligt medgivande/beslut från Norrtälje kommun för kompostering av nedbrytbart hushållsavfall.
  • Kompostanläggningen ska uppfylla kommunens krav/riktlinjer.

Självklart kan du i stället för att fortsätta kompostera året om välja att lämna matavfallet för insamling i matavfallskärl. Om du låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling). För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att sortera ut det än att kompostera det.

När och hur ofta hämtas matavfallet?

Hämtning av matavfallet följer intervallet för hämtning av restavfallet. Vissa abonnemang har hämtning oftare under sommaren och då hämtas även matavfallet oftare. De småhus med hämtning 7 gånger per sommar och 13 gånger per år (hämtning var fjärde vecka) kommer få matavfallskärlet tömt även varannan vecka under sommaren mellan vecka 16 och 41.

Kan jag få matavfallet hämtat varje vecka?

Småhus kan inte få matavfallet hämtat varje vecka året om då något sådant abonnemang inte erbjuds för småhus. Verksamheter/företag och flerbostadshus som får mer matavfall och restavfall kan däremot få hämtat oftare än småhus.

Kommer veckodagen då mitt avfall hämtas att ändras?
Det kan bli en förändring av hämtdagar när vi börjar samla in matavfallet. Om vi behöver göra justeringar i hämtdagar kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta i god tid.

Till fler frågor och svar kring matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.