Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgift och abonnemang för latrinhämtning

För att få regelbunden latrinhämtning behöver du ett latrinabonnemang. Du kan även beställa enstaka eller tillfällig hämtning utan ett abonnemang. Här beskriver vi de olika tjänsterna, vad de kostar och när hämtning sker.

Avgifterna gäller från 2020-01-01 tills ny avfallstaxa beslutas av kommunfullmäktige. 

Beställ latrinhämtning

För beställning av ett latrinabonnemang för regelbunden hämtning eller tillfällig hämtning utan ett abonnemang - hör av dig till Kontaktcenter, 0176 710 00.

Detta behöver du tänka på inför latrinhämtning

Abonnemang - fastlandshämtning

Abonnemang: 10 latrinkärl, hämtning sommarhalvåret 

Kostnad: 3 384 kronor per år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan. 

 • I abonnemanget ingår 10 kärl fördelat på fem hämttillfällen. När hämtning sker beskrivs nedan under hämtområde. 
 • Max två kärl får lämnas vid varje hämttillfälle, för hämtning av fler kärl måste beställning av extra kärl göras i förväg.
 • Oavsett om du ställer ut ett, två eller inget kärl räknas vårt besök som ett av de fem som ingår i abonnemanget. 
 • Endast kärl levererade av oss och försedda med etikett hämtas. Etiketter får du skickade till permanentadressen.

Abonnemang: 17 latrinkärl, hämtning året om 

Kostnad: 5 760 kronor per år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan.

 • I abonnemanget ingår 17 kärl fördelat på lika många hämttillfällen. När hämtning sker beskrivs nedan under hämtområde.
 • Du får lämna ett kärl vid varje hämttillfälle, för hämtning av fler kärl måste beställning av extra kärl göras i förväg. 
 • Oavsett om du ställer ut kärl eller inte så räknas vårt besök som ett av de 17 som ingår i abonnemanget.
 • Endast kärl levererade av oss och försedda med etikett hämtas. Etiketter får du skickade till permanentadressen.

Abonnemang - skärgårdshämtning

Abonnemang: 10 latrinkärl, hämtning sommarhalvåret

Kostnad: 3 384 kronor per år. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan.

 • I abonnemanget ingår 10 kärl. När hämtning sker beskrivs nedan under hämtområde 4.
 • Max två kärl får lämnas vid varje hämttillfälle, för hämtning av fler kärl måste beställning av extra kärl göras i förväg.
 • Endast kärl levererade av oss och försedda med etikett hämtas. Etiketter får du skickade till permanentadressen.

Latrinhämtning utan abonnemang

Kostnad: 400 kronor per kärl plus en framkörningavgift på 150 kronor per hämttillfälle och kund. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, se nedan. När hämtning sker beskrivs nedan under hämtområde.

Hämtområden - när latrinhämtning sker

Hämtområde 1

Björkö-Arholma, Edebo, Häverö, Ununge och Väddö. 
Hämtning sker följande veckor:
Vid 10 kärl/sommar: 22, 25, 28, 31 och 34. 
Vid 17 kärl/året om: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 och 48.

Hämtområde 2

Edsbro, Estuna, Fasterna, Frötuna, Gottröra, Husby-Sjuhundra, Lohärad, Malsta, Närtuna, Rimbo, Roslagsbro, Rådmansö, Rö, Skederid, Söderbykarl och Vätö. 
Hämtning sker följande veckor:
Vid 10 kärl/sommar: 23, 26, 29, 32 och 35.
Vid 17 kärl/året om: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 och 50.

Hämtområde 3

Riala, Länna, Yxlan och Blidö. 
Hämtning sker följande veckor:
Vid 10 kärl/sommar: 24, 27, 30, 33 och 36.
Vid 17 kärl/året om: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 och 51.

Hämtområde 4 - fastigheter med skärgårdshämtning

Utställda latrinkärl hämtas i samband med din ordinarie sophämtning. Väder, vind och lågt vattenstånd kan dock påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. 

När sophämtning utförs i skärgården

Tilläggsavgift för gångavstånd

Om gångavståndet mellan renhållningsfordon och latrinkärl överstiger 10 meter behöver du betala en tilläggsavgift enligt nedan. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och per kärl.

Vid brygghämtning ingår hela bryggans längd fram till första landfäste och därefter 10 meter upp på land i abonnemangsavgiften, därefter tas gångavståndstillägg ut. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt.

Antal extra meter Vid sommarhämtning Vid hämtning året om
10-30 meter 300 kronor tillägg per år
(60 kronor per hämtning)
1 020 kronor tillägg per år
(60 kronor per hämtning)
30-50 meter 500 kronor tillägg per år
(100 kronor per hämtning)
1 700 kronor tillägg per år
(100 kronor per hämtning)
Om gångavståndet överstiger 50 meter beräknas tillägg för gångavstånd för hela sträckan med 20 kronor per 10 meter och hämtning.
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.