Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför latrinhämtning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta dina latrinkärl och vikten av att dina latrinkärl endast innehåller toalettavfall.

  • Vi hämtar endast kärl vi levererat.
  • Kärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ, se nedan. 
  • Kärl ska vara framställt till 06 på måndagen i hämtveckan, se länk nedan när hämtning sker.
  • Kärl ska vara placerat väl synligt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/tomtinfart eller vid avfallsbehållaren så nära uppställningsplats/angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt. Avgift för gångavstånd kan tillkomma, läs mer om tilläggsavgiften på länken nedan.
  • Kärl får väga max 15 kilo styck. 
  • Locket ska vara ordentligt stängt. 
  • Endast kärl som har en etikett fäst på lockets utsida hämtas, se nedan för undantag.
  • Hämtat kärl ersätts med tomt kärl.

När latrinhämtning sker och antal kärl som får lämnas per hämttillfälle samt tilläggsavgift

När etikett inte behövs

  • Vid beställd extrahämtning när du med ett abonnemang redan har använt de två etiketter för extrahämtning vi har skickat till dig.
  • Vid beställd latrinhämtning om du inte har ett abonnemang.

Om etiketten

Har du ett latrinabonnemang får du etiketter hemskickade till din permanentadress för ett år i taget. Du får lika många etiketter som antal kärl som ingår i ditt abonnemang samt två extra om du skulle behöva beställa extra hämtning. Varje kärl du lämnar för hämtning ska ha en etikett fäst på lockets utsida. Etiketten knyter kärlet till din fastighet, på så sätt kan vi vid behov spåra kärl med fel innehåll, se nedan. 

Är du ny ägare av fastighet där det återstår av årets hämtningar från förra ägarens abonnemang, bör tidigare ägare lämnat kvar antal etiketter motsvarande antal kärl som återstår att hämta under året.   

Bara kiss, bajs och toalettpapper i latrinkärl

Ditt latrinkärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ. Inget annat avfall får finnas i kärlet eftersom vi återvinner näringsämnena i latrinet genom våtkompostering så att de kan återföras till åkermarker och ersätta konstgödsel. För att få en ren produkt att sprida på åkermarker är det därför viktigt att ditt latrinkärl endast innehåller rent toalettavfall. 

Anslag till dasset

Sätt gärna upp vårt eller ett eget anslag på dasset så att alla besökare får kännedom om vad kärlet endast får innehålla. Ett färdigt anslag finns på länken. Ha även en papperskorg lätttillgänglig för det avfall som inte får kastas i latrinkärl.

Anslag att sätta upp på dasset

Ta hand om toalettavfallet själv

Vill du själv ta hand om toalettavfallet kan du till exempel installera någon typ av torrtoalett (typ urinseparerande toalett, mulltoa, förbränningstoalett). Mer information finns på länkarna nedan.

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.