Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompostera matavfall

För kompostering av matavfall behöver du ordna en kompost som följer kommunens riktlinjer och lämna in en anmälan om kompostering. Matavfallet kan även lämnas i kommunens matavfallskärl för omvandling till biogas och biogödsel.

Matavfallskärl eller kompost - samma avgift för avfallshämtningen

Har du fastlandshämtning är utsortering av allt matavfall standard. Utsorteringen kan göras i kommunens kostnadsfria matavfallskärl som töms samtidigt som sopkärlet eller i egen kompost. Oavsett vilket alternativ du väljer betalar du samma avgift för avfallshämtningen. 

Matavfallskärl för insamling av matavfall 

Om du vill kompostera matavfallet

Vill du kompostera matavfallet, oavsett om du har fastlandshämtning eller skärgårdshämtning, behöver du lämna in en anmälan om kompostering. Komposten ska följa kommunens riktlinjer som beskrivs nedan.

Från och med 1 februari 2021 handlägger miljö- och hälsoskyddsavdelningen anmälan om kompostering av matavfall och en handläggningsavgift tas då ut. Det innebär att, om din anmälan inkommer efter den 31 januari 2021 behöver du betala en avgift för handläggning av din anmälan.

Valbara sopabonnemang vid kompostering av allt matavfall

Blankett för anmälan om hushållskompost

Riktlinjer för kompostering av matavfall/hushållsavfall

Kompostens konstruktion

 • Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material, undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen
 • Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in
 • Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostering - hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa)

Kompostens volym

 • Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna enligt nedan:
  Oisolerad: 100 liter per person och år
  Isolerad: 50 liter per person och år
  Roterande och isolerad: 25 liter per person och år
 • Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna 
 • Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.