Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kompostera matavfall/hushållsavfall

Kompostering kan ses som en form av återvinning och är ett enkelt sätt att ta tillvara näringsämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgården. Matavfall kan även lämnas för rötning och bli till biogas och biogödsel. Båda alternativen gynnar miljön och kan ge dig lägre avgift för hämtning av övriga hushållsavfallet.

Kompostering

Om du vill kompostera ditt matavfall/hushållsavfall behöver du ordna en kompost som följer kommunens riktlinjer som beskrivs nedan och lämna in en anmälan om kompostering. Komposterar du allt matavfall kan du välja hämtning av det övriga hushållsavfallet var fjärde vecka och på så sätt få en lägre avgift för din avfallshämtning. Blankett för anmälan om hushållskompost

Insamling av matavfall i stället för kompostering

När matavfallsinsamling införs i ditt område kan du, i stället för att kompostera, lämna ditt matavfall i ett matavfallskärl som vi tömmer samtidigt som ditt kärl för det övriga hushållsavfallet. Matavfallet som samlas in rötas och blir till biogas och biogödsel. Matavfallskärlet kostar inget extra och det kostar inte heller något extra att få det tömt. Om du lämnar allt matavfall kan du välja hämtning av det övriga hushållsavfallet var fjärde vecka och på så sätt få en lägre avgift för din avfallshämtning. Att låta kommunen samla in ditt matavfall, när det införs i ditt område, blir alltså jämförligt med att kompostera matavfallet. Fördelar med att lämna matavfall för insamling 

Matavfallsinsamling införs i kommunen områdesvis med start i oktober 2018. Insamling kommer dock inte att ske på öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse. Matavfallsinsamling

Riktlinjer för kompostering av matavfall/hushållsavfall

Kompostens konstruktion

 • Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl.
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen).
 • Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in.
 • Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.

Kompostering - hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark.
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Kompostens volym

 • Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna enligt nedan:
  Oisolerad: 100 liter per person och år.
  Isolerad: 50 liter per person och år.
  Roterande och isolerad: 25 liter per person och år.
 • Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna. 
 • Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer.

Kompostering av matavfall/hushållsavfall och toalettavfall tillsammans

Om du vill kompostera matavfall/hushållsavfall och toalettavfall tillsammans, det vill säga samkompostera, måste komposten uppfylla kraven för en latrinkompost. 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.