Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa

Avfallsplanen och avfallsföreskrifterna utgör tillsammans den så kallade renhållningsordningen. Miljöbalken säger att varje kommun ska ha en renhållningsordning och den beslutas av kommunfullmäktige liksom avfallstaxan.

Avfallsplan 2012-2015

Avfallsplanen är ett av kommunens verktyg för att utveckla avfallshanteringen. Här fastslås vilka mål kommunen ska jobba efter för att minska mängden avfall, förbättra sorteringen och utveckla insamlingssystemet. Här kan du läsa gällande Avfallsplan 2012-2015

En ny Avfallsplan för 2016-2019 är på gång

Vi har tagit fram ett förslag till en ny Avfallsplan för 2016-2019. De synpunkter som kommit in har bearbetas och sammanställas i en samrådsredogörelse som blir en bilaga till Avfallsplanen. 

Avfallsföreskrifter 2016-2019

Kommunens Avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras. Här kan du läsa gällande Avfallsföreskrifter 2016-2019.

Avfallstaxa

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad, avgifterna hittar du i vår Renhållningstaxa. I taxan kan du även hitta bestämmelser gällande betalning, sophämtning, slamtömning, gångavstånd samt om att lämna grovavfall och elavfall. Här kan du läsa gällande avfallstaxa.

Mer om avfall och återvinning
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.