Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa

Avfallsplanen och avfallsföreskrifterna utgör tillsammans den så kallade renhållningsordningen. Miljöbalken säger att varje kommun ska ha en renhållningsordning och den beslutas av kommunfullmäktige liksom avfallstaxan.

Stugor i skärgården

Avfallsplan - en ny är på gång!

Avfallsplanen är ett av kommunens verktyg för att utveckla avfallshanteringen. Här fastslås vilka mål kommunen ska jobba efter för att bland annat minska mängden avfall, förbättra sorteringen och utveckla insamlingssystemet. 

Just nu pågår arbete med att ta fram en nya avfallsplan för 2018-2021. Tydliga fokus i nya avfallsplanen är bland annat att mängden avfall ska minska och även dess farlighet och klimatpåverkan samt att materialåtervinningen ska öka. Konkret innebär det bland annat ökad källsortering i kommunala verksamheter och bolag, aktiviteter för att minska matsvinn samt att avfallsfrågan får en mer framträdande roll i kommunens övergripande fysiska planering. 

Mellan den 2 maj och den 31 maj 2018 ställdes avfallsplanen ut, vilket innebar att bland andra allmänheten, företag och organisationer kunde lämna synpunkter på avfallsplanens innehåll. De synpunkter som inkom har beaktats vid framtagandet av det slutgiltiga förslaget som kommunens politiker nu ska fatta beslut om. Nedan kan du läsa huvuddokumentet och dess bilagor.  

Avfallsföreskrifter 

Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras. Här kan du läsa gällande avfallsföreskrifter 2016-2019.

Avfallstaxa

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad, avgifterna hittar du i vår avfallstaxa. I taxan kan du även hitta bestämmelser gällande betalning, avfallshämtning, slamtömning, gångavstånd samt om att lämna grovavfall och elavfall. Här kan du läsa gällande avfallstaxa.

Mer om avfall och återvinning
Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.