Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje vuxenutbildning

Tjänstegaranti för kommunal vuxenutbildning för svenska för invandrare, SFI

Tjänstegaranti för kommunal vuxenutbildning för svenska för invandrare, SFI Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Norrtälje kommuns tjänstegaranti för Svenska för invandrare, SFI, innebär att  eleven ska ha påbörjat sin utbildning inom tre månader. I den händelse att vi inte uppfyller vår garanti kompenseras eleven med ett digitalt studiematerial.

Vi ser till att:

Du som antagen elev har påbörjat dina studier inom tre månader från det datum din ansökan har ankomststämplats.

Du ser till att:

  • Ansöka om studieplats genom att gå in på kommunens hemsida.
  • Genomföra en kartläggande intervju.

Uppföljning

Månadsvis uppföljning genom inskrivningsansvarig för SFI.

Kontakt

Inskrivningsansvarig för SFI inom Vuxenutbildningen
E-post: vux@norrtalje.se
Telefonnummer: 0176-715 75

Senast ändrad: 2023-01-25