Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som du kan välja när du avslutat grundsärskolan.

Om du har en utvecklingsstörning kan du välja att gå i gymnasiesärskolan. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan anpassas till dina egna förutsättningar och så långt som det är möjligt, motsvarar den utbildningen som ges i gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar:

  • nationella program
  • specialutformade program
  • individuella program.

Beslut och överklagande

Beslutet om att du tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan fattas av särskolestrategen på kommunens barn- och utbildningskontor. Om du eller din vårdnadshavare vill överklaga det beslutet gör du det hos särskolestrategen som är den mottagningsansvarige tjänstemannen. 

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det att du fått det. Till beslutet följer det med en bilaga som innehåller information om hur du ska gå till väga för att kunna överklaga en så kallad överklagandehänvisning. Kommunens tjänsteman kommer att granska att ditt överklagande kommit in i rätt tid och därefter prövas beslutet av Skolväsendets överklagandenämnd. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.