Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms klara skolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Särskolan ska ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättning och så långt som det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.
Innan ett beslut fattas om att ditt barn ska gå i särskola genomförs en noggrann utredning. En sådan utredning innehåller en

  • pedagogisk bedömning
  • psykologisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning.

Ditt barn kan efter en sådan utredning erbjudas en plats i särskolan. Du som vårdnadshavare kan tacka nej till en plats och då ska ditt barn fullgöra sin skolplikt genom att gå i grundskolan. Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, kan kommunen ändå besluta att barnet ska gå i grundsärskolan. Ett sådant beslut kan du som vårdnadshavare överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.