Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Information

Den är informationen vänder sig till dig som vårdnadshavare. När du tagit del av den så hoppas vi att en hel del av de frågor som kan tänkas dyka upp har blivit besvarade.

Erbjudande om plats

Ur pedagogiskt och socialt perspektiv startar all nybörjarundervisning i gruppform. Inga lektioner har en undervisningstid under 20 min. När vi har en ledig plats blir ni kontaktade av läraren för en överenskommelse om undervisningstid. Efter att den nyantagna eleven haft sin första lektion så är betalningskravet bindande och faktureringen sker under pågående termin.

Frånvaro

Det är viktigt att anmäla all frånvaro, både till instrumentallektioner samt ensemble/session. Om ditt barn blir sjukt och inte kan delta i undervisningen vill vi att ni meddelar den berörda läraren. Detta för att våra lärare skall kunna planera sina lektioner och resor. Vi kompenserar inte för lektioner som faller bort pga. elevens egen frånvaro. Vid ogiltig frånvaro under tre tillfällen riskerar eleven att förlora sin plats.

Undervisning på skoltid

Vi har ibland möjligheten att erbjuda eleverna sin instrumentalundervisning på skolan under skoltid. Detta sker i överenskommelse mellan vårdnadshavare, lärare och skolan. Den mesta undervisningen sker efter skoltid i våra centrala undervisningslokaler i Norrtälje, Elmsta och Hallstavik.

Fler instrument/byte

Att få instrumentalundervisning på två instrument är en möjlighet som man kan ansöka om. Detta erbjuds i mån om plats och läraren gör en bedömning om eleven förväntas klara ett större engagemang. Det kan även ges möjlighet att få dubbellektion på ett instrument där samma regler gäller. Att byta från ett instrument till ett annat sker i mån om plats.

Ensembler och konserter

Utöver lektionstillfällena får eleverna möjlighet att delta i många fler aktiviteter. Under årets gång har vi ett flertal uppspel och konserttillfällen. De flesta elever får tidigt och senast efter ett år erbjudande om att ingå i en orkester, ensemble eller session. Att delta i en ensemble/orkester ger eleven möjlighet att utvecklas på många plan och att få ta del av fler av musikskolans lärares stöd och uppmuntran.

Session

På vissa av våra instrument kan kötiden komma att vara väldigt lång. Tex. Gitarr och piano. Då kan eleverna få möjligheten att börja lära sig spela detta instrument i en rolig och utvecklande miljö. Vi spelar alla olika genrer av musik och har tre stora konserter under årets gång. I en Session ingår det olika instrument och nivån anpassas efter eleverna själva. Även de elever som går på instrumentalundervisning erbjuds att spela med i Session.

Läsåret

Vi följer i stort sett grundskolans kalendarium, men projektveckor och andra aktiviteter bryter schemat. Lärare informerar alltid i god tid om förändringar. Vid höstterminens startar vi i regel den schemalagda undervisningen 1-2 veckor efter grundskolan. Detta går ej att undvika då vi är beroende av att eleverna får sina scheman från grundskolan före vi kan lägga schemat för Kulturskolan. Vårterminen startar direkt efter gällande schema. Ingen återanmälan krävs inför en ny termin.

Instrument att hyra

Hyrestiden och möjligheten att få hyra instrument varierar. Under varje kurs kan ni se vad som gäller för varje instrument.

Avanmälan

Om ditt barn vill sluta, ta gärna reda på varför. Kanske det är någonting som vi enkelt kan lösa tillsammans. Avanmälan kan du göra till lärare, administrationen eller expeditionen. Sker ingen avanmälan på det ovannämnda sättet fortsätter eleven stå placerad och ni kommer att fortsätta debiteras. Utebliven närvaro eller utebliven betalning gäller ej som avanmälan. Avanmälan ska ske senast 1/9 för HT och 8/1 för VT.

Fakturering

 Faktureringen sker under pågående termin.

 Höstterminen:  v37. För de som börjat under terminens gång: v43

 Vårterminen:  v4. För de som börjat under terminens gång: v17

Avgifter

Instrumentalundervisning*: 750 kr /termin

Endast Ensemble/kör: 425 kr /termin

Instrumenthyra: 300 kr /termin

Vuxenundervisning: 2500kr /termin

* Deltagande i en ensemble ingår utan kostnad

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.