Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Viktig information

Den här informationen vänder sig till dig som förälder och målsman. När du tagit del av den så hoppas vi att en hel del av de frågor som kan tänkas dyka upp har blivit besvarade.

Erbjudande om plats


När Ni fått ett erbjudande om plats så ber vi er att inom 10 dagar svara skriftligt om Ni tackar ja till platsen. Därefter blir ni kontaktade av läraren för en överenskommelse om undervisningstid. Det går bra att slå en signal till expeditionen för att "förvarna" att svar är på väg!
Efter att den nyantagna eleven haft sin första lektion så är betalningskravet bindande och faktureringen sker under pågående termin.


Undervisningstid


Ur pedagogiskt och socialt perspektiv så börjar våra instrumentalelever vanligtvis sin undervisning i grupper om 2-4 elever med en undervisningstid på 30-40 minuter. I enskild undervisning rör det sig vanligtvis om en undervisningstid på 20 minuter.


Lektioner


Vi erbjuder en garanti på 27 speltillfällen där konserter mm ingår under läsåret. Om ni tackat ja till en plats efter att terminen startas gäller inte den garantin. Vi kan inte garantera för lektioner som faller bort pga. elevens egen frånvaro eller aktiviteter på skolan som inte meddelats oss i förväg. Det är viktigt att meddela frånvaro, både till enskild lektion och orkester. Vid upprepade tillfällen av ogiltig frånvaro riskerar eleven att förlora sin plats.


Undervisning på skoltid


Vi har möjlighet att erbjuda eleverna sin instrumentalundervisning på skoltid vilket också gör det lättare för oss att undervisa eleverna på deras egen skola.
Det är ni föräldrar som avgör om ni vill ha undervisningen på skoltid, om ni vill ändra på det så ta kontakt med läraren för att diskutera detta. Att få sin undervisning efter skoltid innebär oftast att eleven får komma till våra centrala undervisningslokaler i Hallstavik, Elmsta och Norrtälje.


Ensembler och konserter


Utöver lektionstillfällena så får eleverna möjlighet att delta i många fler aktiviteter. De flesta elever får tidigt och senast efter ett år ett erbjudande om att ingå i en orkester eller ensemble.
Under läsåret arrangeras det ett flertal uppspel och konserttillfällen. Det kan också bli erbjudanden om läger och resor.
Att delta i en ensemble ger eleven möjligheter att utvecklas på många plan och att få del av fler av musikskolans lärares stöd och uppmuntran. Detta kostar inte mer utan ingår i vår förhållandevis låga musikskoleavgift.


Läsåret


Vi följer i stort grundskolans kalendarium, men projektveckor och andra aktiviteter bryter schemat. Vi informerar om förändringar.
Vid höstterminen startar vi i regel den schemalagda undervisningen 1-2 veckor efter grundskolan. Det är svårt att undvika, då vi bl.a. är beroende av att eleverna får sina scheman innan de själva kan ta ställning till om den föreslagna lektionstiden kan fungera. Vårterminen startar vi direkt efter gällande schema. Ingen återanmälan krävs inför en ny termin.


Fler instrument eller byte


Att få instrumentalundervisning på två instrument är en möjlighet som man kan ansöka om. Tilldelning sker i mån av plats och vi gör en bedömning om eleven förväntas klara ett större engagemang. Det kan även ges möjlighet att få dubbellektion på ett instrument där samma regel gäller.
Om eleven önskar byta instrument så finns det möjlighet att stå i kö under tiden man spelar ett annat.


Instrument att hyra


Hyrestiden och möjligheten att få hyra instrument varierar något. Det är bra om ni själva tar kontakt med läraren om ni har frågor.
Generellt så gäller följande:
Stråkinstrument
Eleven får hyra violin och cello till dess att de behöver ett fullstort instrument.


Blåsinstrument


Alla blåsinstrument hyr vi ut i två år.
Det finns flera firmor som erbjuder bra hyrköpsavtal. Lärarna kan informera!
Instrument ni köper
Pianoelever ska ha ett bra klaverinstrument, akustiskt- eller digitalt piano, hemma. När ni ska investera i ett instrument så är det klokt att ta lärarnas kunskaper och råd till hjälp.
Ett instrument med bra kvalitet gör att det blir lättare och roligare att spela.


Våra avgifter


Terminsavgifter är för tillfället:

Enskild undervisning: 750 kr

Gruppundervisning: 425 kr

Instrumenthyra: 300 kr

Vuxenundervisning: 2500 kr

 

RUTINER FÖR AVANMÄLAN

 

En elev som är placerad behåller sin plats till dess att målsman säger upp den.

Uppsägning av plats, ska alltid ske skriftligt till expeditionen, antingen via avanmälningsblankett, mail, brev eller muntligt till tel. 0176-71429. Utebliven närvaro eller utebliven betalning gäller ej som avanmälan.

 

BRYTDATUM FÖR AVANMÄLAN

 

Inför vårterminen måste platsen vara skriftligt uppsagd senast den 15/12

Inför höstterminen begär vi avanmälan senast den 1/6

 

Frånvaro lämnas till respektive lärare alternativt maila till: roslagenskulturskola@norrtalje.se

 

Frågor gällande faktura hänvisas till Ewa Wallander Må-To 09.00-14.00

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.