Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Betyg på gymnasiet

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. När du är klar med din utbildning får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen, annars får du ett studiebevis.

Betygsskala

Precis som i grundskolan får du betyg enligt skalan A-F. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Betyg för ej godkänt resultat är F. 

Om det saknas underlag för bedömning av dina kunskaper på grund av att du varit frånvarande, sätts inte betyg i ämnet. Detta markerar läraren med streck (-) i ditt betygsdokument. Betyget F och streck användas inte i gymnasiesärskolan.

Betygsstegen B och D

Kunskapskraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. För att få betyget D ska kraven för E och till övervägande delen för C vara uppfyllda. För att få betyget B ska kraven för C och till övervägande delen för A vara uppfyllda.

Vid bedömningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av de kunskaper du visar jämfört med de överliggande kunskapskraven. I jämförelsen identifierar läraren vilka delar av kunskapskraven som du uppfyller och bedömer med stöd i kursplanens syfte och centrala innehåll om dina kunskaper sammantaget uppfyller kravet på ”till övervägande del”. Underlagen för betygen B och D kan därför se olika ut för olika elever.

Senast ändrad: 2015-02-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.