Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om projekt Innovation och entreprenörskap

Vår vision är en kommun där gymnasieelever och företagare tillsammans löser morgondagens problem, skapar nya möjligheter och jobb genom innovation och ny teknik.

Elever framför surfplatta.

För att skapa en infrastruktur och ett klimat där detta är möjligt, behövs nya mötesplatser och nätverk, där unga människor och etablerade företagare kan söka kreativa lösningar tillsammans.
Genom UF, Ung Företagsamhet, finns en inarbetad och välfungerande arena och metod för detta – att elever på Rodengymnasiet skapar företag med hjälp av mentorer i näringslivet. Vi utvecklar just nu detta koncept, till att omfatta fler gymnasieprogram och fler elever. Många företag i kommunen medverkar i detta viktiga arbete.
Nu tar vi ytterligare ett steg för att ge våra elever och lärare en vitamininjektion i entreprenörskap, i nära samarbete med Norrtäljeföretagare inom teknik och IT samt Norrtälje kommuns näringslivsenhet. Vi får ekonomiskt stöd från Roslagens Sparbankers stiftelse för Forskning och Utbildning för projektet.

Innovation och entreprenörskap

Syftet med projektet kan sammanfattas i följande punkter. 

 • Skapa ökad kunskap, samt ett dynamiskt, framtidsorienterat, positivt synsätt kring teknik och IT bland Norrtäljes gymnasieelever.
 • Knyta ihop gymnasiets yrkesprogram och studieförberedande program, med varandra och med arbetslivet i teknik och IT-branschen - i bred bemärkelse.
 • Skapa grund för bättre matchning, så att elever väljer en utbildningsbana som leder till jobb.
 • Ge lärare tillfälle till omvärldsorientering, branschkunskap och inspiration.
 • Göra det intressant för fler att välja en bana inom teknik och IT.
 • Öka Rodengymnasiets attraktionskraft för elever i åk 9.

Planerade aktiviteter, läsåret 2019-20

 • En handfull kvällsföreläsningar och workshops med entreprenörer, såväl lokala som globala aktörer. Föreläsningarna ger goda exempel på innovativa arbetssätt, entreprenörskultur, uppfinningar och så vidare. Evenemangen är öppna även för andra elever och lärare, företagare och föräldrar.
 • Eleverna arbetar med uppdrag inom relevanta kurser på de fyra programmen, under perioden oktober 2019-april 2020. I dessa uppdrag inbjuds företag att medverka som frågeställare, föreläsare, handledare med mera.
 • Eleverna får kvalificera sig för deltagande i den avslutande studieresan genom att delta i föreläsningar och i ordinarie skolarbete/ uppdrag enligt ovan.
 • En avslutande studieresa till Silicon Valley i maj 2020, där det finns plats för 13 personer från Rodengymnasiet.

 • På studieresan görs besök på start-ups, innovativa små och stora företag, Stanford University, trendanalytiker, globala giganter som Google, Tesla och så vidare.
 • Två platser på resan reserveras för lokala företagare, för nätverkande, samarbete och kompetenshöjning. Företagen bekostar sitt deltagande själva.
 • Någon eller några elever förbereder för gymnasiearbete eller APL i åk 3, på något av de företag man samarbetar med eller besöker.
 •  Projektet utvärderas löpande av deltagarna, samt i sin helhet i juni 2020.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.