Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Busskort och elevresor

För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen för elevens kostnad för dagliga resor mellan den bostad där du är folkbokförd och skolan.

Huvudregeln
Huvudregeln för ersättning är resa med allmän kollektivtrafik, att du är folkbokförd i Norrtälje kommun och att du har en färdväg mellan folkbokföringsadressen och skolan som uppgår till minst 6 kilometer.

Avståndet mäts utifrån närmaste farbara gång-, cykel- eller bilväg till skolan. Vid växelvis boende är färdvägens längd utifrån den adress där du är folkbokförd. Ersättning för elevresor beviljas inte på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förlustgaranti
Du får enligt huvudregeln ett busskort (terminsbiljett). Du som elev eller vårdnadshavare ansvarar för att busskortet registreras på ”Mitt SL” på sl.seså att det kan spärras vid eventuell förlust. SL:s förlustgaranti ersätter då kortet. Observera att oregistrerat kort som är borttappat, stulet eller på annat sätt förlorat inte ersätts av Norrtälje kommun. Du får inte heller någon ersättning vid egna utlägg t.ex. om du har glömt ditt busskort.

Kompletteringsresa eller kontant betalning
I vissa fall kan du utöver busskort även få ersättning för kompletteringsresa om avståndet mellan din bostad och närmaste busshållplats överstiger 6 kilometer.
Du kan även få ersättning om du inte hinner påbörja resa inom biljettens giltighetstid. Kontant ersättning istället för busskort utgår endast om det finns synnerliga särskilda skäl. För att få dessa ersättningar krävs en anmälan från dig/din vårdnadshavare och varje enskilt fall prövas.

Arbetsplats förlagt lärande (APL)
Elevresor i samband med APL ersätts genom skolan och enligt huvudregeln med allmän kollektivtrafik. Går det inte att åka kollektivt kan kontant ersättning beviljas för självskjuts. Om du behöver bo på annan ort under APL-tiden kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas inte om du har ordnat praktikplats på eget initiativ. Om du har beviljats inackorderingsbidrag kan du inte samtidigt få reseersättning.

Force majeure
Om resa/resor ställs in eller inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väder, väglag eller andra förhållanden får du ingen ersättning för annat färdsätt.

Återlämnande av busskort
Ändrade boendeförhållanden eller studieavbrott måste omedelbart anmälas till kommunen. Elev som beviljats busskort, men som inte längre är berättigad till ersättning för elevresor ska omedelbart återlämna busskortet till kommunen. Felaktigt utgivet busskort eller felaktigt utbetalt belopp kan återkrävas.

Du som vårdnadshavare
Samtal och e-post från föräldrar hänvisar vi till Kontakcenter så att alla dina ärenden kan bli registrerade i vårt kundsystem. Ditt ärende kommer att få ett ärendenummer som gör det enkelt att följa.
Kontaktcenter når du på telefonnummer 0176 710 00 eller via e-post kontaktcenter@norrtalje.se

Du som personal
Du vet väl att du hänvisar alla vårdnadshavare/föräldrar till Kontaktcenter på tel 0176 710 00 eller e-post kontaktcenter@norrtalje.se

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.