Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasieutbildning i utlandet

Här kan du läsa om riktlinjerna för medflyttning av skolpeng.

Utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för medflyttning av skolpeng för elever från Norrtälje kommun som är inskrivna i gymnasiet och som vill studera utomlands.

För att medflyttning av skolpeng ska beviljas ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

 • Eleven ska vara folkbokförd i Norrtälje kommun under studietiden utomlands.
 • För omyndig elev gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförd och stadigvarande vistas i Norrtälje, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat.
 • Eleven ska vara utskriven från sin "hemskola" under tiden för studierna utomlands.
 • Medflyttning av skolpeng beviljas minst en termin och högst ett läsår i taget. Vid prövning av ansökan om ytterligare läsår ska utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts kunna uppvisas.
 • Skolan ska vara godkänd som svensk skola av Skolverket.
 • Utbildningen ska i allt väsentligt motsvara och ersätta den utbildning som eleven genomgår i svensk gymnasieskola.
 • Ersättning lämnas med högst den av kommunfullmäktige fastställda programpengen för aktuellt gymnasieprogram, och endast för tid som sammanlagt motsvarar normalstudietiden för den aktuella utbildningen i svensk skola.

 Skolorna som är godkända för utlandsstudier 

 Det är också viktigt att känna till följande:

 • Inackorderingsbidrag beviljas inte under studietiden utomlands.
 • Ersättning utgår inte om eleven omfattas av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
 • Ersättning utbetalas endast till skolan mot faktura. Ingen ersättning utbetalas till privatperson.
 • Prövning av rätt till medflyttning av skolpeng ska fattas i förväg enligt vid varje tidpunkt gällande delegationsordning.

Gör din ansökan direkt

Ansökan om medflyttning av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands kan göras direkt via vår e-tjänst.

Gå direkt till e-tjänsten för medflytt av elevpeng vid studier utomlands

Senast ändrad: 2022-03-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.