Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan och utformas så att det passar just dig. Här läggs stor vikt vid att stärka din självkänsla och motivation genom att göra skolvistelsen till en så positiv upplevelse som möjligt. Du får möjligheten att arbeta praktiskt på lämplig nivå och en stor del av undervisningen handlar om vardagsaktiviteter inom arbete, boende och fritid.

Det individuella programmet har inga programmål. Innehållet i utbildningen utgår istället från den enskilda elevens behov och förutsättningar. Programmet omfattar 6 ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Alla ämnesområden har en viktig roll när det gäller att förbereda dig inför vuxenlivet. Ett rikt vuxenliv, inte skolframgång, är det yttersta målet för individuella programmets ämnesområden.