Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Studie- och yrkesvägledning

Inom alla skolformer har du tillgång till råd och vägledning inför framtida val som du behöver göra i din utbildning och vägledningen finns för den nivå där du befinner dig just nu.

Det är viktigt att du tar hjälp av studievägledarna för ditt fortsatta studieval och för att få information om framtidens arbetsmarknad.

Främst handlar studievägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper. Vägledning kan hjälpa dig att använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

Mer information om hur du tar kontakt med studievägledaren hittar du på din skolas webbplats. 

Vägledning kan ge dig

  • medvetenhet om dig själv
  • medvetenhet om alternativen
  • förmåga att fatta beslut
  • styrka att genomföra ett beslut
  • insikt för ett underbyggt val
  • förståelse för möjligheter och begränsningar.
Här hittar du din skolas webbplats
Senast ändrad: 2022-06-02